کتابخانه ترکمان
پایان‌نامه‌ها
Torkaman Library and Trees

پایان نامه ها

پایان نامه ها

نام و نام خانوادگی دانشکده عنوان
حسین رضایی دانشکده فناوری اطلاعات پيش‌بيني بازار سهام با دنباله‌هاي زماني بنيادي
زهرا ممی پور دانشکده شيمی طراحی و سنتز نانوذرات فلورسنت “ نقاط کوانتومی” به‌عنوان نانوحسگرهای فلورسانس
غزاله انوريان اصل دانشکده شيمی نانوذرات ارگانوسیلیکای مزوحفره توخالی (HMON) با واحدهای بیس-ایمیدازولیومی بعنوان کاتالیزور قابل بازیافت در تبدیلات CO2
فرزانه عابدی دانشکده علوم زمین استفاده از تصاویر اپتیکی با قدرت تفکيک بالای مکانی به منظور رفتارسنجی و تحلیل خطر گسله ها (مطالعه موردی: گسله شمال زنجان)
صادق جودیان دانشکده شيمی طراحی، سنتز و شناسایی اورگانوسیلیکاهای مزوحفره نانوذره با کالبد پیریدین-بیس ایمیدازولیوم: کاربرد در تبدیلات CO2
الهام نصیری قجور دانشکده رياضی دفاعیه کارشناسی ارشد
محسن آقائی دانشکده شيمی معرفی یک ماده کربن مزوحفره منظم دوپه شده با نیتروژن به عنوان جاذب جدید در روش میکرواستخراج فاز جامد درون لوله کنترل شده با میدان الکتریکی
محمد حسینی انیسی دانشکده فيزيک مطالعه ی امواج مغز با رویکرد مدل های انتشار بیماری در شبکه های مهاری
رویا قربانی دانشکده رياضی ایدال های تک جمله ای با تحلیل آزاد پوشش داده شده توسط مجتمع‌ها cw
مریم شکوری دانشکده علوم زمین ارزیابی زیست محیطی آلایندگی فلزات سنگین در زمینهای کشاورزی پیرامون شرکت صنعتی زنگان روی زنجان، شمال باختری ایران
آیدین مهندسی دانشکده فناوری اطلاعات شناسائي ادبيات توهين‌آميز فارسي در توييتر
متين ابراهيمخاني دانشکده فناوری اطلاعات تصحيح فاصله و نيم‌فاصله در متن فارسي به وسيله برچسب زدن توالي با استفاده از مدل هاي زباني از پيش آموزش ديده
محمدعلی گنج خانلو دانشکده رياضی هندسه ی سیستم های انتگرال پذیر و جبرهای جوردن
محمد مهدی وکیلی دانشکده فيزيک اندازه گيري غلظت گاز SO2 با استفاده از طيف سنجي جذب ديفرانسيلي
سیما اکبرلو دانشکده فيزيک مدل سازی حرکت آمیب دیکتیوستیلیوم دیسکودیوم در حضور غلظت cAMP
داود فضلی دانشکده فيزيک دینامیک مدل‌های آبشاری بر روی شبکه‌های پیچیده
فاطمه حاجی شفیعی دانشکده فيزيک بررسی غیرکلاسیکی بودن همدوسی القایی
سیده لیلا موسوی ایمانی دانشکده شيمی کاربرد لیگاند سه دندانه فسفینی برای تهیه کمپلکس های ارگانوپالتین(II) بررسی های تجربی و محاسباتی
الهه یوسفیان امیرخیز دانشکده شيمی استفاده از مس(II) بتا سیکلودکسترین درجفت شدن دی آلکیل فسفیت با آلکین ها
زهرا معدن کن دانشکده فيزيک پراش از توری های شعاعی با تعداد پره های کسری
سید امیر سلیمی ارشد دانشکده فيزيک مطالعه گذار های فاز کوانتومی در مدل هایزنبرگ پاد فرومغناطیس بر روی نوار کاگومه با استفاده از شبکه های تانسوری
ندا پورحاجی محمدی دلجوان دانشکده فيزيک تاثیر روش درمانی هیونینگ روی شبکه کارکردی مغز مستخرج از داده‌های الکتروانسفالوگرافی
محمدجواد بنی مهدی دهکردی دانشکده علوم زمین بررسی لرزه‌زمین‌ساخت و دگرشکلی کوتاه مدت گستره تهران
سالار نصیری دانشکده شيمی سنتز پلی‌الکترولیت‌ها با استفاده از نانوذره Fe3O4/C/SiO2/TiO2 و کاربرد آن‌ در انعقاد و حذف کدورت سوسپانسیون خاک رس و لجن
ریحانه شریفی دانشکده علوم زمین کاربرد ایکنولوژی در چارچوب محیط رسوبی و چینه-نگاری سازند جیرود (دونین بالایی) در البرز مرکزی
اکو علیپور دانشکده علوم زمین مدل‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی در شمال‌غرب ایران
کوثر غلام‌پور دانشکده فيزيک میکروسکوپی تمام‌نگاری دیجیتالی برای بررسی تاثیر میدان مغناطیسی روی گلبول قرمز خون و برگ گیاه
زهرا صبرکار خطبه سرا دانشکده فيزيک تاثير متقابل ريسک پيش‌بينی شده واکسن و ميزان واکسيناسيون در يک جامعه
عاطفه صادقی دانشکده فيزيک بررسی ناصافی سطح با روش پراکندگی
شهره خالديان دانشکده شيمی كاهش الكتروشيميايی كربن دی اكسيد بر روی الكترود اصلاح شده با كبالت فتالوسيانين/ مزوحفره كربنی غنی از نيتروژن همراه با سنتز الكتروشيميايی چارچوب فلز- آلی بر پايه مس و بررسی كارايی هيبريد چارچوب فلز-آلی سنتز شده و مزوحفره كربنی غنی از نيتروژن بر واكنش كاهش الكتروشيميايی كربن دی اكسيد
الهام خراطی دانشکده شيمی فعالیت فوتوکاتالیستی متالوپورفیرین‌ها و پورفیرین‌های برم‌دار شده در موقعیت بتا در شرایط همگن و ناهمگن
مرتضی عابدی دانشکده فناوری اطلاعات طبقه‌بندی ضربان قلب غيرطبيعی سيگنال الکتروکارديوگرام توسط يادگيری عميق
حسين صادقی دانشکده فناوری اطلاعات خوشه‌بندی K-MEANS با استفاده از ماتريس‌های تصادفی تنک
فاطمه محمدی دانشکده فناوری اطلاعات بررسی معیارهای شباهت برای ارائه پیشنهادات در سیستم‌های توصیه‌گر
سیمین محمدزاده هرزندی دانشکده فيزيک تاثير روش درمان هيونينگ بر ويژگی‌های ديناميکی مغز مستخرج از داده‌های نوار مغزی
نفیسه محبوبی دانشکده فيزيک بررسی تغييرات ريخت‌شناسی و مکانيکی سلول‌های فيبروبلاست با ميکروسکوپی تمام‌نگاری ديجيتالی
معصومه احمدی دانشکده فيزيک مطالعه برهمکنش‌های تاخیردار با تاخیر وابسته به فاصله، بر همزمانی در شبکه‌های متشکل از نوسانگرهای فاز
شکیبا امیدی دانشکده شيمی طراحی الکترولیز زوجی برای کاهش کربن‌دی‌اکسید به محصولات با ارزش افزوده به همراه سنتز الکتروشیمیایی چارچوب‌های فلز-آلی بر پایه فلز روی
مهدی بشکنی دانشکده فيزيک بررسی تاثير سيم‌کشی بلندبرد بر ديدگاه نئوکورتکس دوبعدی با استفاده از مدل شبه آيزينگ
ذاکره ظاهری دانشکده فيزيک تشديد پلاسمون سطحی جايگزيده در نانو ذرات ساختاريافته نقره
سمانه طاوسی دانشکده شيمی تأثیرات سهم سیگنال بر روی انتشار خطا در روش‌های تفکیک منحنی خود مدل‌ساز
جاوید فرازین دانشکده فيزيک کدنویسی برای بهبود داده‌گیری در انبرک نوری
محمد خوشرو دانشکده رياضی مطالعه‌ی برخی اثبات‌های قضیه‌ی بروکس و تعمیم‌هایی از آن
زهرا باقلانی دانشکده فيزيک هندسه همبستگی‌های کوانتومی
حمزه حسنکی ویسی دانشکده شيمی طراحی و ساخت کاتالیزورهای کربنی مزوحفره منظم حاوی هترواتم به‌منظور انجام تبدیلات زیست‌توده
علی سلمانی دانشکده شيمی بررسی ویژگی‌های الکترونی و نوری نانورزهی کربنی: رهیافت نظریه‌ی تابعی چگالی و نظریه‌ی اختلالی بسیار ذره‌ای
ميلاد محمدی دانشکده فناوری اطلاعات الگوريتم خوشه‌بندی بر اساس معيار انسانی
نگار سرداری دانشکده شيمی تهیه و شناسایی پلیمرهای عاملدارحاوی گروه‌های هیدروکسیل جهت طراحی جوهرهای هوشمند برپایه‌ی نانوذرات پاسخگو به محرک
فریماه تندکار دانشكده علوم زيستی بررسی پتانسیل برخی مولکول‌های کوچک به عنوان شناساگر برای تشخیص تجمعات پروتئینی
رضا تقی‌زاده طبرسی دانشكده علوم زيستی طراحی دارورسانی هدفمند بر اساس MUC1 و ايجاد عملکرد انتخابی کاسپاز-9 القايی، با هدف القای خودکشی در مدل ارگانوییدی سرطان پستان انسانی
پریچهر انگوتی دانشكده علوم زيستی مقایسه اثر فاکتور القاکننده تمایز (dif) بر روی سلول‌های سالم و سرطانی
محمدحسین سعیدی مقدم صفحه اصلی سایت بررسی تاثیر فعال‌سازی کاسپاز-9 در سرنوشت گلیوبلاستوما در مدل ارگانوئیدی مشتق از رده سلولی U87
صبا جرجیسی دانشکده شيمی سنتز کوپلیمرهای قطعه‌ای با پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم به منظور طراحی نانوذرات پاسخگو به محرک به عنوان سنسورهای شیمیایی
سارا حسنلو نیکفر دانشکده فناوری اطلاعات شبکه‌های عصبی تابع پایه شعاعی با ساختار پویا در آنالیز رابطه ساختار-فعالیت مولکولی
فرنوش رایگانی دانشکده رياضی قیمت‌گذاری در مدل هستون ناهموار با ارائه تقریب کسری برای معادله‌ی ریکاتی کسری
الهام نوری دانشکده فيزيک جت‌ها و جریان‌های خروجی از قرص‌های برافزایشی مغناطیده در حضور عامل وشکسانی و پخشایی مغناطیسی
سروش کریمی دانشکده علوم زمین توزیع محیطی میکروبیالایت‌ها در سازند سلطانیه، برش آق‌کند، شمال غرب کوه‌های سلطانیه
جواد حسین آبادی دانشکده رياضی تحدب تعميم‌يافته و زيرديفرانسيل‌های تعميم‌يافته با کاربردهايشان در مساله مينيمم‌سازی
فائزه عمارلو دانشکده فيزيک کنترل ذرات پويا با انبرک لکوپيس
حسین کریمی دانشکده فيزيک بررسی تحلیلی همگامی با استفاده از رویکرد اُت-اَنتنسِن
مریم اکبرزاده اقدم دانشکده علوم زمین بررسی لرزه‌زمین‌ساخت مکران
عليرضا منصوری دانشکده فناوری اطلاعات مطالعه و بررسی سامانه‌های توصيه‌گر در پيشنهاد به مشتری و مقايسه روش‌های کلی موجود
اعظم صابر دانشکده رياضی مطالعه‌ی مرکزيت بينابينی در گراف‌ها و کاربرد آن در بررسی ترافيک شهری
رضا زین‌الدینی میمند دانشکده علوم زمین بررسی ساختار عمیق فرورانش مکران
منیره رسولی دانشکده شيمی بررسی خواص ذخیره‌ی انرژی نانورزه‌های کربنی با استفاده از روش‌هایی بر پایه‌ی نظریه تابعی چگالی
میلاد نظم‌جو دانشکده رياضی بررسی ایدآل لواش-ساکس-شریور متناظر با نمایش عمودی گراف‌ها در R^2
آقای میلاد نظم جو دانشکده رياضی بررسی ایدآل لواش-ساکس-شریور متناظر با نمایش عمودی گراف‌ها در R^2
نسرین عیوضی دانشکده فيزيک ترابرد پليمرهای باردار در محيط‌های متخلخل رسانا
سیما حسینی دانشکده فيزيک اندازه‌گیری سه بعدی ناصافی سطوح به روش تحلیل نمایانی فریزهای تداخلی
رضا اسدی دانشکده رياضی بررسی ساخت سبد سهام کارا با استفاده از تجزيه و تحليل خوشه‌بندی در يادگيری غيرنظارتی
نسترن دولت آبادی دانشکده فيزيک بهينه‌سازی قطبش در تله‌اندازی به کمک ميکروکره
زهرا رجبی دانشكده علوم زيستی بررسی اثر مهارکنندگی تاکسی‌فولین و برخی از ترکیبات سنتزی جدید تریازولی بر فعالیت Hsp90 و القاء آپوپتوز در سلول‌های سرطان پستان رده‌ی MDA-MB-231
مرضیه کزازی دانشكده علوم زيستی مطالعه‌ی سینتیکی اثر مهارکنندگی برخی از ترکیبات تریازولی سنتزی جدید بر فعالیت دی‌فنولازی آنزیم تیروزیناز قارچی
سنا یاراحمدی دانشکده شيمی واکنش‌پذیری لیگاند بی پیریمیدین-N-اکسید در مقابل کمپلکس‌های فلزی کربونیل‌دار و غیر کربونیلی: حالت‌های جالب کئوردیناسیونی، خواص و کاربردها
یاسر روشن دانشکده رياضی مطالعه‌ی رنگ‌آمیزی G-آزاد گراف‌ها
فرانک جعفری هفشجانی دانشکده شيمی طراحی الکترولیز زوجی برای احیای کربن‌دی‌اکسید به محصولات با ارزش افزوده به همراه تولید ترکیبات سولفونامیدی و ارگانوسولفون با اهمیت دارویی
فواد رضایی‌فر دانشكده علوم زيستی مطالعه‌ای پیرامون توانایی اتصال پروتئین‌ها به ترکیبات آزولی به کمک اطلاعات موجود در توالی پروتیین
محمد عنایت دانشکده علوم زمین توموگرافی الحاقی نوفه زمینه در منطقه مکران مرکزی
شیما نثار دانشکده فناوری اطلاعات بهینه‌سازی پرس‌وجو در پایگاه داده‌های رابطه‌ای
سیدمحمد علوی دانشكده علوم زيستی اثرگوانين اکسيد شده در صفحات تتراد بر اتصال ليگاندها به ساختار چهار رشته‌ای پروموتر C-MYC
سید محمدامین موسوی دانشکده فيزيک تحليل فريزهای تداخلی با استفاده از يادگيری عميق
مهدی چراغی دانشکده شيمی سنتز و شناسایی کمپلکس‌های مس، نقره، و طلا با لیگاندهای پلی ان-هتروسیکلی کاربن
علی بختیار دانشکده فيزيک تعيين توزيع قطبش جبهه‌ی موج ترکيب باريکه‌های لاگر-گاوسی با استفاده از قطبش‌سنجی استوکس
مرضیه قاسمیان فرد دانشکده شيمی شبیه‌سازی دینامیک مولکولی ساختار میکروسکوپی و دینامیک محلول‌های آبی مایع یونی فعال-سطح 1-تترادسیل-3-متیل ایمیدازولیم برمید([C14mim]Br)
نگین ایوبی دانشکده فيزيک مطالعه توالی های کوتاه آمینواسیدی در مجاورت سطح فلزی
محمدرضا یوسف شاهی دانشکده شيمی معرفی کلاس جدیدی از ساختارهای فلز سوپرا مولکولی حاوی لیگاندهای پلی ان-هتروسیکلی کاربن
امیرحسین حسن‌زاده دانشکده فيزيک بررسی ديناميک اطلاعات در سيستم‌های پيچيده با مدل کوراموتو
امين قپانوری دانشکده فناوری اطلاعات الگوريتم‌های بهينه‌سازی مصرف انرژی و زمان‌بندی آگاه از انرژی در سيستم‌های بحرانيت-مختلط
زهرا شهسواری دانشکده فيزيک تلفیق مدل‌های آیزینگ و کوراموتو در دو بعد
مريم صديقيان دانشکده فناوری اطلاعات تشخيص اشيا با استفاده از گراف دانش
محمدرضا رضائی دانشکده شيمی طراحی، سنتز و شناسایی بسپارهای متخلخل دارای اتصالات عرضی بر پایه‌ی پلی‌آنیلین و کربن‌های متناظر، با استفاده از فرایند نانوقالب‌گیری در حضور قالب‌های سخت و نرم متفاوت
سپهر بنی مصطفی عرب دانشکده شيمی سنتز و کاربرد ماده کربنی متخلخل به عنوان جاذب در روش میکرو استخراج فاز جامد درون لوله کنترل شده به صورت الکتریکی
كبری هاشمی‌فر دانشکده شيمی مطالعه دینامیک مولکولی سامانه رسانش هدفمند داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین بر پایه‌ی نانولوله کربنی اصلاح شده با پپتید PW3
بهمن بورونلی دانشکده شيمی تهيه نانوذرات مس و اکسيد روی با استفاده از کمپلکس‌های مس و روی بتا-سيکلودکسترين به روش گرمابی و کاربرد آن‌ها
فائزه مداحی دانشکده شيمی بررسی راهبردهای مختلف آزمون معناداری در تحلیل واریانس همزمان
پریسا شیرالی دانشکده فناوری اطلاعات ارزیابی کیفیت تصویر با یادگیری عمیق
علی رحمانی دانشکده شيمی ۱) سنتز هیدروژل‌ها بر پایه آکریل آمید با تولید عامل اتصال عرضی متیلن بیس آکریل آمید در طول واکنش و کاربرد آن در تخریب نور کاتالیزوری متیلن بلو ۲) سنتز پلی الکترولیت‌های کاتیونی با استفاده از نور خورشید و کاربرد آن در حذف رنگ اریوکروم بلوبلک
الناز جنگی دانشکده فناوری اطلاعات پيش‌بينی ميل اتصال پروتئين-دارو با استفاده از ترنسفورمرها
سپیده صدیقی دانشکده شيمی مطالعه‌ی جفت شدن کربن-کربن آنیسول در محیط الکتروشیمیایی
وحید رستمی دانشکده فناوری اطلاعات تشخيص موتيف بر اساس ماتريس امتياز موقعيت خاص تغييريافته و يادگيری رقابتی
سیده فاطمه موسوی دانشکده فناوری اطلاعات کاوش موازی الگوی مکرر برای داده‌های مقیاس بزرگ
جواد قربانی دانشکده شيمی جداسازی مبتنی بر مدل ایمونوگلوبولین جی از پلاسمای خون انسان با استفاده از کروماتوگرافی تبادل یونی با کمک آنالیز چند متغیره
نساء کوثری دانشکده علوم زمین دایرکتیویتی گسیختگی زمین‌لرزه‌های بزرگ اخیر ایران
زهرا زارع دانشکده شيمی بررسی EDPI برای تقسیم کارآمد داده‌ها در مدل‌های طبقه‌بندی و بررسی اثرات پیش پردازش بر روی ریزساختار داده‌ها
احسان امیردادی دانشکده فيزيک بررسی پلاسمون‌های سطحی نانو ذرات فلزی تولید شده به روش انحلال فیلم فلزی با کمک میدان الکتریکی
وحیده دولتیاری دانشکده شيمی کمپلکس‌های هتروبای متالیک بر پایه‌ی لیگاندهای سیکلومتاله شونده
میلاد بهروزی دانشکده شيمی مطالعات الکتروشیمیایی آمینو و هیدروکسی فسفونات‌ها و در حضور ان-هیدروکسی فتالیمید
فرزانه رحیمی دانشکده شيمی مطالعه دینامیک مولکولی بارگذاری هدفمند داروی ضد سرطان متوترکسات بر پایه‌ی نانولوله‌ی کربنی اصلاح‌شده با کیتوسان
احمد مددی دانشکده فناوری اطلاعات تشخیص درون چندضلعی با استفاده از فرمول بولی و نگهبان‌ها
سیده عسل صفوی دانشکده فناوری اطلاعات علوم داده و تحليل داده‌های زنجيره‌ی تامين مطالعه موردی: تامين‌کنندگان
مهدی امیدی فر دانشکده فيزيک بررسی آتش‌سوزی‌ها در مراتع و جنگل‌های فلات ایران با استفاده از داده‌های سنجنده MODIS
مهین جعفری دانشکده علوم زمین برآورد هندسه گسله و توزیع لغزش زمین‌لرزه‌ای با استفاده از معکوس‌سازی بیزین داده‌های ژئودتیک
عهدیه آقاجان‌زاده دانشکده شيمی ماده کربنی متخلخل عامل‌دار شده با اکسیژن و نیتروژن مشتق شده از کامپوزیت پلی پیرول و یک چارچوب فلز-آلی: معرفی یک جاذب جدید برای روش میکرواستخراج فاز جامد درون لوله
سیده نفیسه موسوی دانشکده فيزيک دینامیک یک اتم سه ترازه نوع – V داخل کریستال فوتونی غیر همسانگرد
سید علی موسوی‌زاده مبارکه دانشکده شيمی هیدروژناسیون انتقالی با استفاده از کاتالیزورهای هموژن آهن(III) با لیگاندهای پینسری N-هتروسیکل کاربن
سمن سلیمانیه دانشکده شيمی روش جدید در سنتز ۱و۲و۴-اکسادیازول-۵-‌تیون‌ها از آمیدوکسیم‌‎ها و تبدیل نیتریل‌ها به تیوآمیدها
کاوه مهرارا دانشکده فيزيک بررسی نظری تاثیر پیچ‌خوردگی‌های MRNA بر لغزش ربوزوم در فرآیند ترجمه
نریمان روحی دانشکده فيزيک نقش تاخیر زمانی بر‌هم‌کنشی در ظهور نوسان‌های پیچیده‌ی شبکه‌ی مهاری
اعظم صفرنژاد دانشکده شيمی سنسورهای نانوشیمیایی: پیشرفت‌ها در تجزیه و تحلیل کمی و رویکردهای نوآورانه در بهینه‌سازی
بابک طاهرخانی دانشکده فيزيک طراحی، ساخت و مشخصه‌يابی ممريستور بر‌پايه مواد آلی و اکسيد گرافن
مصطفی گرشاسبی دانشکده فيزيک افزايش بازدهی سلول‌های خورشيدی پروسکايتی با افزودن خمير پلاتينيوم به لايه ترابرد الکترون
سید احمد شریفی دانشکده فناوری اطلاعات پیش‌بینی روند رمزارزها با استفاده از یادگیری عمیق
آیسان چهره دانشکده فناوری اطلاعات برچسب‌گذاری خودکار سوالات با شبکه‌های عصبی عميق
سهراب پیرهادی دانشکده فناوری اطلاعات استخراج رابطه در سطح جمله با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
محمد جواد نریمانی زمان‌آبادی دانشکده فيزيک پراش ميدان نزدیک باريکه تخت از ساختارهای شبه‌دوره‌ای ۲Nضلعی منتظم دامنه‌ای
فاطمه عرب نصرت‌آبادی دانشکده شيمی ساخت سطح انرژی پتانسیل شش بعدی برای ایزومرهای چهار اتمی گروه بیوژنیک [H,C,N,O] با شبکه عصبی مصنوعی و محاسبه سطوح انرژی ارتعاشی HNCO با MCTDH
امید پورشیانی دانشکده شيمی سنتز مزوحفره‌های متناوب دوعاملی حاوی مایع یونی ایمیدازولیومی (BFPMO@ILs) پلاگ‌دار، بدون پلاگ برای تثبیت گونه‌های فعال روتنیم و ساختارهای جانوس هالوسیلیکایی خردشده برای تثبیت رز بنگال (RB@CJHS) و کاربردهای کاتالیزوری آن‌ها در تبدیل‌های شیمیایی مختلف
رقیه اصلانی دانشکده فيزيک شکل‌گیری جت‌ها و جریان‌های خروجی از قرص‌های مغناطیده در حضور میدان مغناطیسی دوقطبی ستاره
محمد روزی حقمل دانشکده فيزيک پايش هم‌زمان رويداده‌های گرد و غباری در زنجان و اروميه با استفاده از داده‌های ليدار، ماهواره، و مدل‌های هواشناسی
- مرکز کامپیوتر click
- روابط عمومی click
آرزو جوادی دانشکده شيمی کاربرد یک غشای پلیمری الکتروریسی شده دربردارنده چارچوب فلز-آلی در روش میکرواستخراج الکتروغشایی بر روی تراشه
زینب توشه دانشکده علوم زمین بررسی گسترش و حجم آبخوان تحت‌فشار زنجانرود و امکان بهره‌برداری از آن برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت
کیانا قصابی دانشکده فناوری اطلاعات بهبود کارایی روش‌های تکرارزدایی امن داده در سرویس‌های ابری
سید محمدحسن نریمانی دانشکده فيزيک پراش ميدان دور باريکه گوسی از ساختارهای شبه دوره‌ای 2Nضلعی منتظم دامنه‌ای
رامین میرزایی دانشکده فيزيک طراحی و تحليل پارامترهای آهنربا در موتورهای سنکرون رلوکتانس تقويت شده با آهنربا به منظور بهينه‌سازی گشتاور ميانگين و کاهش گشتاور ريپل
مرضیه مبشرعالی دانشکده فناوری اطلاعات صحت‌سنجی صوری سیستم‌های بی‌درنگ سخت
کوثرالسادات حسینی فیروزکوهی دانشکده شيمی ارگانوسیلیکاهای مزوحفره مغناطیسی نانو ذره با کالبد 6،2-پیریدین دی کربوکسامید: طراحی، سنتز و کاربرد بعنوان بستر کاتالیزور
علی الکبیسی دانشکده شيمی استفاده از نانو‌ ذرات دو فلزی مختلف تثبیت شده بر روی یک بستر بسپاری مزوحفره‌ی منظم مکعبی حاوی واحدهای مایع‌یونی در اکسایش الکل‌ها و آمین‌ها
مهدی نصرالهی دانشکده فناوری اطلاعات بهبود ابر‌ مکاشفه‌ای برای حل مسئله‌ی بلندترین زیردنباله مشترک
الهه نجفی دانشکده شيمی مطالعه بر همکنش بین کمپلکس‌های ایریدیم و رودیم با آلبومین سرم گاوی و DNA
هانیه عزیزی دانشکده شيمی مطالعه تاثیر میزان دوپینگ آهن در ساختار کاتالیست کبالت دی سلنید در واکنش الکتروکاتالیستی احیای هیدروژن
مهدی جهان آرا دانشکده شيمی واکنش افزایشی اکسایشی در مقابل N-متیلاسیون در کمپلکس‌های سیکلومتاله شده پلاتین(II) حاوی لیگاندهای فسفینی: بررسی مکانیسمی توسط نظریه تابعی چگالی
مهشید نیکروش دانشکده شيمی تاثیر لیگاندهای جانبی بر کمپلکس‌های سیکلومتاله‌شده فلزات گروه پلاتین (روتنیوم، رودیوم، ایریدیوم، پلاتین)؛ اثر نمک‌های نقره
سید سعید نقیبی دانشکده فناوری اطلاعات تعمیمات و شکل‌های جدید از اتحاد واندرموند
پرستو مرادی دانشکده شيمی فعال‌سازی نوری اکسیژن مولکولی توسط مشتقات پورفیرین‌های نامسطح
مهسا بیت‌الله زاده دانشکده شيمی تهیه و شناسایی هیدروژل نانوکامپوزیت‌های خودترمیم شونده بر پایه برهمکنش‌های میزبان-مهمان و استفاده از آن‌ها به عنوان حسگر برای سنجش حرکات انسان
زهرا سرلک دانشکده فناوری اطلاعات شناسایی روابط بین موجودیت‌های نامدار در سطح اسناد
حانیه سبحانی کرده ده دانشکده شيمی استفاده از اکسیم-پالاداسایکل تثبیت شده برروی نانولوله‌های کربنی به عنوان کاتالیزور سبز و استفاده از آن در واکنش سونوگاشیرا-هاگیهارا
عاطفه شيخ حسنی صفحه اصلی سایت عامل فعال سطحی دوتايی بر پايه کورکومين حاوی مايعات يونی با خاصيت ضدباکتريايی
فائزه ناصری دانشکده شيمی مطالعه برهم‌کنش بین کمپلکس‌های روتنیم با DNA و آلبومین سرم گاوی (BSA)
هما مددی قلی‌پور دانشکده شيمی بررسی اثرات کبالت دوپ‌شده در نانوساختارهای قلع‌دی‌سلنید جهت استفاده در ابرخازن‌های الکتروشیمیایی با کارایی بالا
نسرین شکری دانشکده شيمی شبیه‌سازی‌های دینامیک مولکولی محلول آبی مایعات یونی بر پایه‌ی ۱-بوتیل-۳-متیل ایمیدازولیوم: اثر نوع آنیون بر ساختار میکروسکوپی و دینامیک
نسرین علی رمائی دانشکده شيمی سنتز، شناسایی ساختاری و بررسی خواص کاتالیزوری کمپلکس‌های جدید نیکل با لیگاند پینسری بر پایه N-هتروسیکلیک کاربن
الهام حاج‌محمدی دانشکده شيمی تهیه تیواوره‌های تک استخلافی در محیط آبی بدون استفاده از کاتالیزور و حلال
راضیه امیری دانشکده فناوری اطلاعات بازیابی تصویر با استفاده از هشینگ جنگل عمیق
شیما ضرغامی دانشکده فناوری اطلاعات بررسی و بهبود روش‌های رتبه‌دهی مشارکتی مبتنی برگراف در سيستم‌های توصيه‌گر
رضا شامی تنها دانشکده فناوری اطلاعات اطفای حریق جنگل با پهپادهای خودران به کمک یادگیری تقویتی عمیق
سعید بکائیان صفحه اصلی سایت سنتز یک ماده کربنی متخلخل مبتنی بر مایع یونی پیرولیز شده و کاربرد آن به عنوان جاذب در استخراج فاز جامد ویتامین B12
سیده ژوان نقشبندی دانشکده شيمی سنتز و شناسایی ترکیبات جدید با چارچوب زئولیت ایمیدازولی و بررسی کاربردهای مختلف آن‌ها
معین فرج پور دانشکده شيمی مطالعه نقش نانوذرات ZnS در اندازه‌ها و شکل‌های مختلف در کارایی روغن-موتورها
احسان راسخ دانشکده فناوری اطلاعات درک صحنه مبتنی بر تقسیم‌بندی معنایی در وسایل نقلیه خودران
لیلا غیاثوند محمدخانی دانشکده شيمی مطالعه‌ی سم‌شناسی متابولومیکی از نانوصفحات اکسید گرافن با بهره‌مندی از تکنیک‌های شیمی‌سنجی چند‌متغیره
محمد محمدیها دانشکده شيمی نور بسپارش با استفاده از نانو نیمه‌رسانای زینک اکسید و کاربرد آن در پوشش‌دهی بذر
محمدعلی سعیدیان سار دانشکده شيمی سنتز و شناسایی کاتالیزور مغناطیسی کبالت-مس حاوی مایع یونی و بررسی عملکرد کاتالیزوری آن در واکنش‌های کاهش و رنگ‌زدایی
علیرضا مدیری دانشکده شيمی اتصال مس/مساکسید و پاسخ فوتوالکتروشیمیایی آناتصال مس/مساکسید و پاسخ فوتوالکتروشیمیایی آن
امیررضا آزمون دانشکده فناوری اطلاعات نشانش گراف منتسب در آنالیز رابطه‌ی ساختار-فعالیت مولکولی
سیدامیرحسین سیدی محمودی دانشکده فناوری اطلاعات پدافند حملات سایبری با استفاده از آنالیز پویای بدافزار
سحر منصوری راد دانشکده فناوری اطلاعات پیش‌بینی ژن‌های اساسی با نگرش یادگیری عمیق
ویدا غلامیان سفیدداربنی دانشکده فناوری اطلاعات بازیابی سریع بسته‌های آسیب‌دیده در کدگذاری شبکه
فایزه خسروی دانشکده شيمی طراحی و سنتز کاتالیزورهای دوفلزی و چندفلزی جدید و کاربرد آن‌ها در تبدیلات آلی مختلف
اعظم رحیمی نیاركی صفحه اصلی سایت استفاده از نیترومتان در اکسایش نوری الکل­‌ها و آمین­‌ها، سنتز و بررسی کاربرد کوانتوم­‌دات‌­های کادمیم سولفید و کادمیم­‌تلورید
نعیم امام دوست بالاجورشری دانشکده فناوری اطلاعات بررسی زمانبندی‌پذیری سیستم‌های بی‌درنگ محکم
منصوره مهدیخانلو دانشکده فناوری اطلاعات یافتن الگوهای پرتکرار از پایگاه داده‌های رابطه‌ای با استفاده از وابستگی‌های تابعی
مهشید طالب دانشكده علوم زيستی بررسی مقایسه‌ای اثر نانوصفحات سیلیمارین تجاری و طبیعی استخراج شده از بذر گیاه خارمریم بر فرآیند فیبریلاسیون پروتئین‌های انسولین انسانی و آلفاسینوکلئین
ساناز عسگرلو دانشکده شيمی مایعات یونی تثبیت شده برروی ساختارهای مغناطیسی زرده-پوسته برای تبدیلات CO2
میلاد ایران‌پناه دانشکده شيمی تهیه و شناسایی کاتالیزور مغناطیسی روتنیوم-مس و بررسی خاصیت مغناطیسی آن در واکنش‌های کاهش و حذف رنگ
سید محسن موسوی دانشکده فناوری اطلاعات تشخیص سرطان پوست چندوجهی عمیق بر اساس روش‌های تصویربرداری
محمدرضا حقیقت دانشکده فناوری اطلاعات مدل توجیه‌پذیر و استدلالی برای تشخیص سرطان پوست
سیده صبا بشیری موسوی دانشکده شيمی طراحی و سنتز نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده با مایعات یونی جهت تهیه کاتالیزورهای جدید و مطالعه کاربردهای کاتالیزوری آن‌ها
پیام دلیری صفحه اصلی سایت تهیه تیوفسفات‌ها از طریق واکنش جفت شدن تیول‌ها و دی آلکیل فسفیت در غیاب کاتالیزور
علی مقدم دانشکده فناوری اطلاعات تقسیم‌بندی تک‌واژی به صورت نظارت شده با استفاده از شبکه‌های عصبی
علی باقری دانشکده شيمی سنتز هیدروژل‌ها با استفاده از نانوذره Fe3O4/C/SiO2/TiO2 و کاربرد آن‌ در شیمی آلی
فرزاد خرمی دانشکده شيمی بررسی‌های دینامیک مولکولی ناهمگنی در خواص سامانه‌های مایع یونی-آب محدود شده در فضاهای نانو
داود سلیمان حیدر دانشکده شيمی سنتز و مطالعه نانو ساختارهای کبالت سولفيد با فواصل بين لايه‌ای مهندسی‌شده جهت افزايش قابليت ذخيره بار الکتريکی در يون‌زدايی خازنی
فاطمه سقطچی دانشکده شيمی حساس‌کننده‌های نوری اصلاح‌شده در موقعیت‌های بیرونی: سنتز، شناسایی و فعالیت فوتوکاتالیستی
نسيم شمس‌وند دانشکده شيمی مطالعه‌ی عوامل موثر بر پيوند الكتروشيميايی گونه‌های الكترواکتيو بر روی الكترودهای اصلاح‌شده با کربن‌های مزوحفره‌ی غنی از نيتروژن
غزاله خردادپور دانشكده علوم زيستی اثر اکسیداسیون گوانین بر اتصال لیگاند به DNA چهار رشته‌ای در ناحیه پروموتر پروتوانکوژن c-Myc
سيده مهرنوش مجابی مکمل دانشكده علوم زيستی خواص ساختاری مناطق مستعد تجمع در پروتئین‌ها؛ رویکرد محاسباتی
همایون زنجانیان دانشکده فناوری اطلاعات ارزیابی کیفیت تصویر محتوای صفحه نمایش بدون مرجع
مهری رضوی دانشکده شيمی مطالعه چندراهی بر هم‌کنش‌های نقاط کوانتومی فلورسانس‌دار با آلبومین سرم گاوی، سیتوکروم سی و تریپسین؛ بررسی فعالیت شبه پراکسیدازی نانوزایم‌های مبتنی بر آهن-بیسموت و پلیمر به عنوان حسگرهای رنگ‌سنجی برای شناسایی کیفی و تعیین کمی دوپامین
سید مرتضی هاشمی دانشکده فناوری اطلاعات کشف کلاس نوظهور با استفاده از یادگیری ژرف
علی‌رضا عبدی دانشکده فناوری اطلاعات بهبود حل بزرگ‌ترین زیردنباله‌ی مشترک- از تحلیل تا روش عملی
سارا آویژه صفحه اصلی سایت تاثیر گونه‌های تجمع‌یافته‌ی لیزوزیم و انسولین بر سلول‌های نوروبلاستومای انسانی (SH-SY5Y) و سلول‌های بنیادی مزانشیمی با منبع چربی انسانی
سینا بروایه دانشکده شيمی کمپلکس‌های ناجورهسته دوفلزی رودیوم(III)-طلا(I): بررسی‌های تجربی و محاسباتی
محیا کشاورزی دانشکده شيمی سنتز و بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس‌های جدید نقره با لیگاندهای N-هتروسایکلیک کاربن
آرزو واشقانی فراهانی صفحه اصلی سایت بهینه‌سازی بیان پروتئین گلیکوژن سنتاز کیناز (GSK)
ثمين برات ابطحی دانشکده شيمی احيای الكتروكاتاليتيكی كربن دی‌اكسيد در سطح الكترود اصلاح‌شده با كبالت فتالوسيانين/مزوحفره كربنی غنی از نيتروژن
شیما کلانتری‌فرد دانشکده شيمی بررسی فرآیند اکسایش آب در حضور ترکیبات نیکل
دنیا چوداری دانشکده شيمی شناسایی ساختاری و بررسی خواص بیولوژیکی کمپلکس‌های جدید طلا با لیگاند N-هتروسایکلیک کاربن
سید محمد حسینی دانشکده فناوری اطلاعات طبقه‌بندی توالی‌های پروتئینی با استفاده از خودرمزنگار تغییر یافته
سودا ذاکی گرمی دانشکده شيمی تهیه‌ داربست پلیمری متخلخل با استفاده از چاپگر سه‌بعدی برای مهندسی بافت استخوان
شیوا محمدی دانشكده علوم زيستی بررسی تأثیر محیط کشت‌های رایج بر میزان بیان و ویژگی‌های ساختاری پروتئین نوترکیب آلفاسینوکلئین
سارا صدرجهانی دانشکده فناوری اطلاعات امتیازدهی به جملات مضاعف با کدگذارنده خودکار و یافتن شباهت معنایی متن با شبکه سایامز مبتنی بر برت
مه‌چهره ثابتی دانشکده شيمی الکترولیز محلول آبی سولفیدی برای تولید سوخت هیدروژن
سعیده محمدی دانشكده علوم زيستی بررسی اثر ترکیبات تری آزولی جدید بر مهار Hsp90 و القاء آپوپتوز در سلول‌های سرطان سینه
سپیده مددخانی دانشکده شيمی ۱) مطالعه کمپلکس‌های فلزی تحت شرایط اکسایشی آب ۲) مطالعه کبالت سولفید تحت شرایط کاهشی آب
کامران عبدی دانشکده فناوری اطلاعات تجزیه و تحلیل متغیرهای بنیادی در پیش‌بینی بازار سهام با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین
مینا اسماعیلی دانشکده شيمی مطالعه فعالیت فوتوکاتالیزی کمپلکس‌های مولکولی مزو -تترا(آریل)پورفیرین‌ها با BF3 به حالت همگن
ابراهیم فیروزه دانشکده شيمی سنتز و بررسی فعالیت کاتالیزگری یک دندریمر جدید بر پایه گرافن اکسید و کمپلکس تریس (بای پریدن) روتنیوم (II) در واکنش‌های آلی
فرنگیس منصوری دانشکده شيمی بررسی برهم‌کنش برخی ترکیبات پلاتینی با DNA و پروتئین HSA با استفاده از روش‌های طیف‌سنجی نوری و طیف‌بینی جرمی
سوما محمدی دانشکده شيمی سنتز و شناسایی کاتالیزورهای با مورفولوژی منشور مانند و کاربرد آن‌ها در واکنش‌های آلی
سعید باقری دانشکده شيمی مطالعه چندراهی داده های طیف سنجی فلوئورسانی برای نقاط کربنی چند رنگی به وسیله کروماتوگرافی تبادل یونی و رقیق سازی
سعیده مظفری دانشکده شيمی طراحی و سنتز نانوکاتالیزور مغناطیسی هیدروژل حاوی مایع یونی جدید و کاربرد آن در واکنش‌های آلی
الهه لطفی شهپر دانشكده علوم زيستی بررسی سینتیکی اثر مهارکنندگی برخی از ترکیبات سنتزی جدید آمینی بر روی فعالیت تیروزیناز قارچی
سیده زهرا علیزاده دانشکده شيمی تهیه و شناسایی مزوحفرههای کربنی منظم غنی از نیتروژن با استفاده از قالب سخت 6-KIT و کاربرد آن ها به عنوان بسترهای کاتالیزوری جدید برای واکنشهای مختلف در شیمی آلی
محمدعلی فلاحی دانشکده فناوری اطلاعات تحلیل ایستای کد با استفاده از روش‌های آماری
سهیلا بهروزنیا دانشکده فناوری اطلاعات پردازش تقسیم‌بندی تکواژی برای ترکی، فارسی و کره‌ای
سمیرا چمیانی دانشکده شيمی کمپلكس‌های سیكلوپلاتینه مشتق شده از لیگاند فنیل پیریدین فلوئوردار شده
سيده ساجده علوی وثوقی دانشکده شيمی ارائه روشی جديد برای تهيه α-هيدروكسی فسفونات‌های فعال نوری و سنتز تركيبات جديد فسفينوليپيد با قابليت استفاده بعنوان حامل DNA و بررسی خودتجمعی آن‌ها
مسلم صادقی دانشکده شيمی تهیه مدل ساختاری توسط چاپ سه‌بعدی برای تقلید سرطان پستان از نوع داکتال کارسینوما و درمان آن
هستی احمدی میرصادقی دانشکده شيمی واکنش لیگاند آلیل دی فنیل فسفین با کمپلس‌های پلاتین (II) طلا (I)
شهرزاد داودی دانشکده شيمی استفاده از نانو مواد در پوشش‌دهی بذر و کپسوله کردن آن
نگاه هاشمی دانشکده شيمی کاتالیزگر ناهمگن واکنش اکسایش آب در حضور کمپلکس مکعبی کبالت و فرضیه‌ی جامع واکنش آزادسازی اکسیژن در حضور آهن و طلا
یونس حبیبی دانشکده شيمی سنتز و شناسایی کاتالیزورهای ناهمگن پایه کرومی به همراه لیگاندهای سه‌دندانه برای تولید ۱-هگزن
محیا سلمانیون دانشکده شيمی واکنش آزادسازی اکسیژن در حضور (هیدرو) اکسیدهای دو لایه‌ای نیکل-آهن
هما حیدری دانشکده فناوری اطلاعات پیش‌بینی عمق آمینواسیدها مبتنی بر اطلاعات توالی و کاهش ابعاد غیرخطی
سارا پیامی‌فر دانشکده شيمی استفاده از کاتالیزور نیکل-بتاسیکلودکسترین در واکنش جفت‌شدن سوزوکی و سنتز و شناسایی نانوذارت مغناطیسی Fe3O4@CD-β@Ni و استفاده از آن‌ها به عنوان کاتالیزور برای سنتز مشتقات ۱و۲و۳-تريآزول‌ها در حلال آب
لیلا مقدم مغانلو دانشکده فناوری اطلاعات آنالیز داده‌های جریانی با استفاده از شبکه‌های خودسازمانده
Mahya Salmanion دانشکده شيمی واکنش آزادسازی اکسیژن در حضور (هیدرو) اکسیدهای دو لایه ای نیکل-آهن
سپیده رضوانی فرادنبه دانشکده شيمی کمپلکس های سیکلومتاله شده ایریدیوم(III) حاوی لیگاند فسفینی: محاسبات تئوری
سعید عزیزی دانشکده فناوری اطلاعات نقشه‌های خودسازمان‌ده رشدکننده با شبکه‌ی شش ضلعی
مریم میرزایی دانشکده فناوری اطلاعات يافتن متخصصان در انجمن هاي پرسش و پاسخ
مبینا فتوحی دانشکده شيمی احیای الکتروکاتالیستی ترکیبات کربونیلی بدون حضور عامل احیاکننده و در محیط آبی روش الکتروشیمیایی جدید در تهیه α-آمینوفسفونات از آمینواسیدها از طریق واکنش کربوکسیل‌زدایی و جفت‌شدن پیوند کربن-فسفر
سپیده ناصری مغانلو دانشکده شيمی تخریب فوتوالکتروشیمیایی آلاینده رنگ با استفاده از فوتوالکترود نیم‌رسانا
معین فرزادفر دانشکده فناوری اطلاعات شناسایی پروتئین‌های ضروری با استفاده از تجمیع داده‌های زیستی و توپولوژی شبکه‌های زیستی
شهین یوسفی دانشکده فناوری اطلاعات کشف زودهنگام موجودیت‌های درحال‌ظهور در توییتر فارسی با خوشه‌بندی آنلاین
زهرا رضائی دانشکده فناوری اطلاعات مسیر حرکت نماینده
سیمین مهدی‌زاده بخشمند دانشکده فناوری اطلاعات پیش‌بینی نقاط مورد علاقه با استفاده از روابط اجتماعی و اطلاعات مکانی-زمانی
عطیه رحمانی دانشکده فناوری اطلاعات خوشه‌بندی مسیرهای حرکت در بازه‌های زمانی متفاوت
عطیه رحمانی دانشکده فناوری اطلاعات خوشه‌بندی مسیرهای حرکت در بازه‌های زمانی متفاوت
حسام طهماسبی بلداجی دانشکده فناوری اطلاعات درک سریع محتوای متن با استفاده از دسته‌بندی معنایی جملات و موجودیت ابر کلمه
مینا حبشی دانشكده علوم زيستی اثر یون مس دو ظرفیتی بر روی تجمع و اثر اکسایشی آن بر پپتید آمیلویید بتا در حضور و عدم حضور شلاتور شیمیایی
بیت اله موسی خانی دانشكده علوم زيستی بررسي اثر مهاری نانوصفحات حاصل از سیلیمارین بر فرآيند فيبريلاسيون انسولین انسانی
محمد عبدی دانشکده شيمی سنتز مواد کربنی نانوحفره عامل‌دارشده و کاربرد آن‌ها به عنوان جاذب در استخراج فاز جامد
حمیده بخشی حیدرباغی دانشکده شيمی تابعیت ابهام چرخشی در روش‌های تفکیک منحنی خود مدلساز از سهم سیگنال اجزای شیمیایی
توحید بهلول گبلو دانشکده شيمی تهیه هیبریدهای نانوذرات فتوکرومیکی/ اکسید گرافن به عنوان افزودنی برای اصلاح غشاهای نانو فیلتر و کاربرد آن‌ها به منظور جداسازی رنگ‌ها
علی وفایی دانشکده فناوری اطلاعات نقشه‌های خودسازمانده در آنالیز سری زمانی چندمتغیره پپتایدهای ضدسرطان
محمد فروزان کیا دانشکده فناوری اطلاعات تحلیل و ارزیابی زمان کدگشایی و تعداد بسته‌های ارسالی در کدگذاری تنک
فرزانه علی محمدی دانشکده فناوری اطلاعات همکاری دستگاه‌های اینترنت اشیاء برای بروز‌رسانی سیستم‌های اینترنت اشیاء توسط شبکه توزیع شده‌ی بلاکچین
فاطمه نظری دانشکده فناوری اطلاعات مکانیسم انطباق نرخ در انتقال‌های چندپخشی
صبا امیدی دانشکده فناوری اطلاعات یک روش کارآمد تولید برچسب برای شبکه RLNC
فریبا اسمعیلی دانشکده فناوری اطلاعات کشف ارتباط اسنیپ-بیماری در داده‌های ژنوم سراسری
شیوا آروین دانشکده علوم زمین بررسی ناهمسانگردی لرزه‌ای در شمال ­غرب ایران و مطالعه ساختار پوسته و گوشته بالایی در البرز غربی و منطقه بوئین‌­زهرا با استفاده از توابع گیرنده P و S
نادر اكبری دانشکده شيمی 1) واکنش آزادسازی اکسیژن توسط فویل پالادیم در حضور آهن 2) یک کمپلکس کروم تحت اکسایش آب
شهره مدنی دانشکده شيمی تهیه پلیمر قالب مولکولی جهت جداسازی انتخابی پروتئین تریپسین از نمونه‌های بیولوژیکی
نازیلا بیگدلی دانشکده شيمی کمپلکس‌های طلا N-هترو سیکل کاربن و طلا دی-تیو فسفات‌ها: سنتز، شناسایی و بررسی خواص کاتالیزوری در برم‌دار شدن آلکین‌ها
دنیز چوداری قره پاپاق دانشکده شيمی مطالعه تأثیر استخالف‌های موقعیت‌های بتا و مزو بر فعالیت فوتوکاتالیزوری بازهای آزاد و دی اسیدهای پورفیرین‌ها در محیط اسیدی در حالت ناهمگن
مبینا مبینی دانشکده فناوری اطلاعات ارزيابی با مرجع کيفيت تصاوير دارای اعوجاجات متنوع
حسین ربیون دانشکده فناوری اطلاعات تست زمان‌بندی‌پذیری سیستم‌های بی‌درنگ بحرانیت-مختلط
علی‌اصغر سبزی دانشکده فناوری اطلاعات مديريت هوشمند تقاطع برای خودورهای خودران
حمیدرضا فرهادی طولی دانشکده فناوری اطلاعات تعیین کیفیت تصاویر محتوی صفحه نمایش
حسین کنگاورنظری دانشکده فناوری اطلاعات بازیابی بسته‌های آسیب‌دیده در کدگذاری شبکه
محمدحسین ناظری رضاآباد دانشکده فناوری اطلاعات پیش‌بینی آینده در ابعاد بالا به منظور پیشگیری از حوادث خطرناک در خودروهای خودران
فائزه ذکریاپور صیاد دانشکده فناوری اطلاعات بهبود سيستم‌های پرسش و پاسخ چند گواهه با استفاده از روش‌های يادگيری عميق
زهرا کاظمی دانشكده علوم زيستی بررسی برهم‌کنش پورفیرین‌های کاتیونی با دی.ان.ای چهاررشته‌ای پروموتر پروتوآنکوژن سی-میک
نسرین عباسی قیداری دانشکده شيمی بررسی اثر نفوذ ترانس کمپلکس‌های سایکلوپلاتین (ll) از طریق شیمی محاسباتی (تئوری تابع چگالی DFT)
امیررضا محمدی دانشکده فناوری اطلاعات پیش‌بینی مقصود کاربر وب با استفاده از یادگیری ماشین خودکار
رویا میرزانیا دانشکده شيمی ارائه‌ی یک نگهدارنده پلیمری جدید جهت تثبیت غشای مایع در روش استخراج بر پایه‌ی غشای الکتریکی بر روی تراشه به منظور استخراج انتخابی داروهای اسیدی قطبی
فاطمه علمدار دانشکده فناوری اطلاعات مکان‌یابی چند منبع در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با استفاده از خوشه‌بندی سلسله مراتبی
نیلوفر شعبانی دانشکده فناوری اطلاعات تطبیق دامنه داده‌های چند وجهی
محمد ویسی دانشکده علوم زمین بررسی ساختار لیتوسفر و گوشته‌ی بالایی فلات ایران با استفاده وارون سازی مشترک داده‌های زمان رسید دورلرز و گرانی ماهواره‌ای
زهرا ناصری دانشکده شيمی روش جدید سنتز نانو فوتوکاتالیست کادمیم سولفید و استفاده از کاربردهای آن در واکنش‌های شیمیایی
وحيد نعمتی دانشکده شيمی مطالعات مكانيسمی و عوامل مؤثر بر رفتار الكتروكاتاليتيک تری آزولين دی اونها بر اكسايش آمين‌ها
علی رحمانی‌نژاد دانشکده فناوری اطلاعات بازیابی تصاویر با استفاده از مومنت‌های کراوچک و نقشه برجستگی تصاویر
آرمان روحانی دانشکده فناوری اطلاعات برنامه‌ریزي مسیر با اهداف کمینه‌سازي طول و بیشینه‌سازي فاصله مسیر از موانع
محمد کهندل دانشکده فیزیک زیست‌شناسی محاسباتی سرطان، روش مکانیکی تا یادگیری ماشین
فاطمه صفری دانشکده رياضی اندازه‌های ریسک انحراف‌یافته شرطی و کاربردهای آن در ریسک سیستمی
محمد‌مهدی شیخ‌جباری از پژوهشگاه دانش‌های بنیادی دانشکده فیزیک تنش هابل و مدل استاندارد کیهان‌شناسی
آقای جعفر مددی صفحه اصلی سایت ایده آل ها به پیمانه P
بتول پرندین دانشكده علوم زيستی دورنگ نمایی دورانی و طیف‌سنجی فلورسانس برای بررسی اتصال DNA لیگاند
دکتر احسان خاتمی San Jose State University آمریکا نقش هوش مصنوعی در کشف همبستگی‌ها در مدل فرمی-هابارد
زهرا قزلباش دانشكده علوم زيستی اثر جایگزینی گوانین با اکسوگوانین و آدنین در DNA چهار رشته ای c-myc برهمکنش آن با میتوکسانترون
اشکان صفری دانشکده فناوری اطلاعات مسئله یافتن کوتاه‌ترین مسیر در نواحی وزن‌دار در فضای اقلیدسی
سیده ثریا موسوی بابائی دانشکده شيمی تهیه نانوذرات مغناطیسی اصلاح‌شده با مایع یونی آبدوست به‌عنوان بستری برای تثبیت نانوذرات فلزی و استفاده از آن در واکنش اکسایش هوازی الکل‌ها در محیط آبی
سامان علوی شیمی شبیه‌سازی‌های دینامیک مولکولی هیدرات‌های کلاتریت
پروانه بهمرک دانشكده علوم زيستی بیان و تخلیص پروتئین گلیکوژن سنتاز کیناز-3 بتا (GSK-3β)
ام‌البنین بهزاد دانشکده رياضی ابزارهای مشتق‌های هاس-اسمیت برای جبر و هندسه جبری
هاله فلسفی دانشکده رياضی هندسه جبری وکاربردهای آن
فرشته بهادری دانشکده رياضی كوهمولوژی v-گراسمن‌ها
مریم مهاجر دانشكده علوم زيستی بررسی زیست‌انفورماتیکی ارتباط تجمع‌پذیری پروتئین‌ها و پپتیدها با توالی اسید آمینه‌ای آن ها، میزان ساختار بتا و وجود ساختارهای ذاتا بی نظم در آن‌ها
هابیل خاوری دانشکده رياضی بررسی روش‌های مبتنی بر نمونه برای ارزیابی ریسک اعتباری بر وام‌دهی نفر به نفر
میر فائز میری دانشکده فیزیک دانشگاه تهران پراکندگی می از خوشه‌های ذرات
امیربهزاد فرهی دانشکده رياضی جبرآلوفr ابررویه‌های تکین و مقسوم‌علیه‌های آزاد همگن
سمانه علیمحمدی نافچی دانشكده علوم زيستی مطالعه‌ای بر مهار تجمع پذیری: مهار تجمع پذیری پپتید آمیلوئید بتا و لیزوزیم، به ترتیب بر اثر سوموئیلاسیون و اسانس گیاه آویشن گیاهی
حمید اسماعیل اوغلی دانشکده شيمی طراحی و شناسایی کاتالیزورهای طبیعی و سبز جدید و کاربرد آن‌ها در واکنش‌های مختلف آلی
سهیلا رحمانی دانشکده شيمی پلیمرهای حساس به دما برپایه مشتقات پلی گلیسیدیل متاکریلات
سیدسهیل میرمحمدی دانشکده شيمی طراحی و شناسایی کاتالیزورهای جدید پالادیوم بر پایه بسترهای مغناطیسی و کاربرد آنها در واکنش‌های مختلف آلی
گوهرتاج فرهودی مقدم صفحه اصلی سایت یک روش بهینه‌سازی در مدیریت ریسک سرمایه چند بعدی تطبیقی
فاطمه سادات حکیم صفحه اصلی سایت بررسی تغییرات اپیتلیال مزانکایمال رده سلولی NB4 پس از انتقال ژن کاسپاز ۹ القایی به روش مولکولی و میکروسکوپی تمام نگاره
دکتر آزاده مظلوم دانشکده فيزيک فوتون‌های تمیزناپذیر گسیل شده از یک سیستم یون-کاواک
دکتر علی قربان‌زاده مقدم دانشکده فیزیک مشابهت‌سازی پدیده‌های گرانشی و سیاه‌چاله‌ها در سامانه‌ها و مواد کوانتومی
زهرا رسولی دانشکده شيمی مدلسازی شيميايی سخت به عنوان روش سيستماتيک برای طراحی بهينه آرايه‌های حسگر واکنش متقاطع
فاطمه خاتمی دانشكده علوم زيستی ایجاد یک مدل بر پایه نانوفیبرهای الکتروریسی‌شده برای تقلید سرطان پستان مجرایی کارسینوما و درمان آن
پریسا محمدی دانشکده رياضی مطالعه طرح‌های توزیع کلید تصادفی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم
مریم سامی دانشکده فناوری اطلاعات مصورسازی ساختار کلاس ها با استفاده از نقشه های خودسازمانده رشدکننده از پیش برچسب خورده
سحر احمدی فیشمی دانشکده رياضی همگرایی اپراتورهای k - مثبت خطی
الهه دورانی دانشکده فناوری اطلاعات مدلسازی احتمالاتی پیشرفت بیماری آلزایمر
رسول کلهر دانشکده فيزيک بررسی دینامیک سیستم‌های کوانتومی براساس مجوریزیشن
احسان آزاده‌دل دانشکده فيزيک بررسی خواص ناموضعی حالت‌های سیستم‌های کوانتومی بر اساس مجوریزیشن
علی ابراهیم زاده کویخی دانشکده فيزيک بهینه‌سازی مقطع‌نگار همدوس نوری برای تصویربرداری از نمونه‌های زیستی در ناحیه فروسرخ
فرشاد صباحی دانشکده فيزيک اثر کرنش بر نیمه فلزات توپولوژیک خط-گره دوبعدی
ناهید کریمی صفحه اصلی سایت آنالیز رخساره‌ای و دیاژنز سازند جیرود در برش گرمابدر، البرز مرکزی
ناهید کریمی صفحه اصلی سایت آنالیز رخساره‌ای و دیاژنز سازند جیرود در برش گرمابدر، البرز مرکزی
ناهید کریمی صفحه اصلی سایت آنالیز رخساره‌ای و دیاژنز سازند جیرود در برش گرمابدر، البرز مرکزی
حميدرضا ماهاني دانشکده فيزيک تحول كهكشان‌های ستاره زا در نظریه تابع جرم اولیه تجمعی كهكشانی (IGIMF)
جواد صمدی دانشکده شيمی تهیه ی تک ظرف و نورکاتالیزگری هیدروکوئینولین ها
راحله عابدینی دانشکده شيمی بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر روی واکنش های نورکاتالیزگری
نیلوفر فیاضی دانشکده فناوری اطلاعات تحلیل احساسات بر روی داده‌های توییتر با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق
دکتر کمال اسدی دانشکده فیزیک دانشگاه باث انگلستان حرکت به سمت ساخت قطعات الکترونیکی با نایلون ها
فرزانه ایمانیان دانشکده علوم زمین بررسی تاثیر ساختارهای زمین شناسی بر هیدروژئولوژی دشت کامیاران، کوه‌های شاهو و چال‌آباد
سحر قربانیان دانشکده علوم زمین شناخت عوامل کنترل ساختاری بر آتشفشانی کواترنری در شمال خاور قروه (بیجار-همدان)
نگار نصیری‌زاده صفحه اصلی سایت خاستگاه و محیط نهشتی رسوبات هم‌زمان با تکتونیک الیگومیوسن در حوضه ماهنشان، شمال غرب ایران
فائزه پیرمرادیان دانشکده فيزيک مدهای پلاریتونی زنجیره کره‌های مغناطیسی درون موجبر
یاسین رفیعی دانشكده علوم زيستی دفاعیه کارشناسی ارشد
قاسم صفایی دانشکده فيزيک نقش تحول ستاره های بسیار سنگین و بسیار سبك در تحول كلی خوشه های ستاره ای
رضا فاخری دانشکده علوم زمین آنالیز رخساره‌های رسوبی و تعیین محیط رسوبگذاری سازند سروک در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران
فرزانه باقری دانشکده علوم زمین معماری رخساره‌ها و محیط رسوب‌گذاری سازند ده‌ملا به سن کامبرین بالایی در البرز مرکزی، برش تویه‌دروار، دامغان
مهنا خردمندی دانشکده علوم زمین بررسی آهنگ دگرریختی سطحی در عرض پهنه فرورانش مکران
نسرین بهرامی دانشکده علوم زمین چینه‌نگاری سکانسی و تکامل پلت‌فرم کربناتی کامبرین بالایی سازند ده‌ملا در البرز مرکزی، برش ده‌ملا، دامغان
حامد ملک‌زاده دانشکده علوم زمین بررسی فاکتورهای کنترل‌کننده کیفیت مخزنی توالی‌های سازند سروک در یکی از میادین نفتی فروافتادگی دزفول
سمانه پارسا دانشکده علوم زمین ارزیابی امنیت آب آبی و سبز در حوضه‌ی آبریز سدهای کرج، لتیان و ماملو با استفاده از مدلSWAT
سید پروین موسوی طاهر دانشکده علوم زمین چینه‌نگاری ‌چرخه‌ای سازند مبارک به سن کربونیفر زیرین در شمال تهران: اشاره‌ای بر دامنه و نوسانات سطح آب دریا، در حاشیه شمالی گندوانا
دکتر رامین گلستانیان مؤسسه ماکس پلانک- آلمان چگونه مواد زنده ضمن شکستن تقارن کنش-واکنش، خود سازمان دهی می کنند
خانم دکتر اعظم غلامی مؤسسه ماکس پلانک- آلمان اثر ناهمگنی فضایی بر رفتار جمعی پیام‌دهی (سیگنالینگ) سلول‌های آمیبوئید
خانم دکتر مریم حبیبی دانشکده فیزیک دومین سخنرانی عمومی دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در سال تحصیلی جاری
فرانک نصیری‌پور دانشکده فناوري اطلاعات متر بتاچاریا برای تطابق اشکال
سحر بدری دانشکده فناوري اطلاعات موقعیت‌یابی ربات و مسئله تالار هنر با استفاده از فیلتر ذره
رضا صمیمی حق‌گزار دانشکده فناوري اطلاعات طبقه‌بندی توالی چندمتغیره با استفاده از نقشه‌های خودسازمانده
سیده فاطمه موسوی دانشکده فناوري اطلاعات بازسازی بیزی شبکه های تنظیم ژنی
ژیلا پرژک دانشکده فناوري اطلاعات روش‌های نوین برای کدگشایی سریع کدگذاری شبکه
محمدعمید عباسی دانشکده فناوري اطلاعات تحليل احساسات دو قطبی در متون کوتاه فارسی با استفاده از الگوريتم‌های يادگيری ماشين
نگار علیمحمدی دانشکده فناوري اطلاعات رویکردهای یادگیری انتقالی در حضور داده‌های چند حالته
حانیه فکرمندی دانشکده فناوري اطلاعات عیب یابی در سیستم های رباتیک بر اساس روش های یادگیری ماشین
آسیه حاج‌تقی دانشکده فناوري اطلاعات پیش ‌بینی برهم کنش های پروتئین-پروتئین با استفاده از اطلاعات توالی و اتوماتای سلولی
فرناز سلطانیانی دانشکده فناوري اطلاعات ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﮐﺪﮔﺬاري ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻨﮏ در حالت بازخورد
مریم حقی دانشکده فناوري اطلاعات اطلاعات ساختاری سلسله مراتبی ویژگی‌ها در شناسایی اشیاء
مهری موسی‌خانی دانشکده فناوري اطلاعات تخصیص متوازن مشتریان در فضای ‎ پیوسته
حمید حق‌دوست دانشکده فناوري اطلاعات تجزیه تکواژی نظارتی و درخت‌های اشتقاق در زبان فارسی
محمد محمودی دانشکده فناوري اطلاعات شناسایی اخبار جعلی در توییتر با استفاده از روش های یادگیری عمیق
عذرا محمودی فردگرمی دانشکده فيزيك یادگیری ماشین کوانتومی ابعادبالا
محمدحسین خسروی دانشکده فيزيك استفاده از نانوجت های فوتونیکی برای تله اندازی ذرات در انبرک نوری
نرگس فردنیا دانشکده فيزيك برهم کنش فرآیند های انتشار بر روی شبكه های چندلایه ای
عرفان دریس دانشکده فيزيك تقویت همگامی شبکه توسط بازآرایی تطبیقی یال‌ها در مدل کوراموتو با تأخیر زمانی
علی راشدی دانشکده فيزيك روشنایی هوشمند وسایل نقلیه
سید باقر احمدنژاد دانشکده فيزيك بررسی اتصال نوری نانو ذرات فلزی در تله نوری
راضیه عزیزخانی دانشکده فيزيك پراش باریکه گوسی از ساختارهای شعاعی
دکتر بهروز پرهامی دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات روشهای بازگشتی برای ساخت مدارهای دیجیتال
سکینه عبدی‌زاده کلان دانشکده فيزيك دینامیک و سوییچینگ اسکرمیون‌ها و آنتی اسکرمیون‌های محدود در نانومگنت‌های کایرال
صبا مهدوی طاهری دانشکده شيمي کمپلکسهای منگنز(III) و مس(II) بر پایه‌ی لیگاند‌های ‌باز شیف: سنتز، شناسایی و بررسی واکنشهای کاتالیزورهای آن ها در واکنش های اکسیداسیون ترکیبات آلی
صاعد حسنجانی دانشکده فناوري اطلاعات مروری بر سیستم های تشخیص گفتار و ساخت مدل آوایی فارسی با استقاده از شبکه های عصبی حافظه طولانی کوتاه مدت
سمیه ولی‌زاده دانشکده شيمي استراتژی های مبتنی بر محدودیت برای کاهش ابهام چرخشی در مدل تفکیک منحنی چند متغیره
مرضیه معینی دانشکده شيمي مطالعه ی هاله ی پروتئینی حاصل از پوشش دار کردن نانوذرات مغناطیسی و برهمکنش آنها با تعدادی از پروتئین های حامل
سجاد قرجه‌داغی دانشکده شيمي سنتز و شناسايي کاتاليزورهاي متالوسني نيمه ساندويچي پايه تيتانيومي و کاربرد آنها در توليد 1-هگزن از اتيلن (مجازی)
الهه فرهادی دانشکده رياضي حل محاسباتی یک معادله ی چند بعدی نویر-استوکس برای شبیه سازی حرکت جریان سیال در یک جعبه
صمد محمودی دانشکده فيزيك بررسی تجربی پخش ذرات کلوئیدی دمبل شکل در میکروکانال
عذرا محمودی‌فرد دانشکده فيزيك یادگیری ماشین فوتونی کوانتومی ابعاد بالا
زهرا بشیری نژاد‌دهقان صفحه اصلی سایت بررسی مقایسه ای تأثیر کورکومین و محصولات تجزیه ای آن بر فرآیند تشکیل فیبریل های آمیلوئیدی انسولین گاوی
علیرضا طوماری صفحه اصلی سایت ماتریس عملیاتی انتگرال از مرتبه کسری برای موجک مونتز لژاندر و کاربرد آن در حل معادلات پانتوگراف کسری
پیمان سید‌محمدی دیزج دانشکده فيزيك سامانه‌ی روشنایی خورشیدی مبتنی بر هدایت فیبر نوری
تهمینه حاجی‌احمدی صفحه اصلی سایت مطالعه کدهاي تصحيح خطاي حريصانه و بررسي آنها از ديدگاه نظريه کدگذاري
جمیله محمدجعفری دانشکده شيمي بررسی و مقایسه روش های منحنی چند متغیره مبتنی بر ساختار خطا
لیلا عبدی دانشکده شيمي ارائه روش های مختلف برای سنتز نانوذرات اکسید و سولفید روی و نانوذرات سولفید و سلنید کادمیوم
مینا قهرمانی دیزج دانشکده شيمي طراحی و ساخت الکتروکاتالیزورهای جدید برپایه سیلیکای مزوحفره آبگریز عاملدار شده با TEMPO به روش خودتجمعی القائی الکتروشیمیایی و کاربرد آنها در سنتز ترکیبات آلی
سارا مطلبی دانشکده فيزيك تحلیل تابش زمینه کیهان با استفاده از یادگیری عمیق
محمد سواری دانشکده فيزيك بررسی سیاهچاله‌های اولیه از دیدگاه امواج گرانشی
شیدا محمودی دانشکده فيزيك تولید پالسهای فمتوثانیه با لیزر فیبر نوری قفل-مد توسط گرافن
مصطفی رجبی ابقا دانشکده فيزيك بررسی درهم‌تنیدگی اتم-یون در اتصال جوزفسون
ندا جعفری دانشکده شیمی ویژگی‌ها‌ی واکنش‌یاری گرافن و ساختارهایی با ابعاد ترکیب شده بر پایه‌ی کربن نیترید گرافیتی: رهیافت نظریه‌ی تابعی چگالی
آناهیتا صفیان دانشکده شيمي استفاده از بسپارهای مزوحفره منظم مکعبی با واحدهای آبگریز ایمیدازولیوم هیدروژن سولفات بهعنوان کاتالیزوری در واکنش‌های استری شدن
مهسا طالقان غفاری دانشکده شيمي مطالعه جنبههای مکانیسمی واکنشهای انتقال الکترون همراه با انتقال پروتون در محیطهای بافری و غیربافری، در محلول و سطح الکترود
مریم فرجی دانشکده شيمي سنتز و شناسایی شبکه‌های پلیمری مایع یونی با اتصالات عرضی به صورت تثبیت‌شده بر روی نانوذرات مغناطیسی و کاربرد آن در واکنش‌های استری‌شدن و هیدرولیز استرها
سعید قانونی دانشکده شيمي تهیه مواد پلیمری متخلخل با استفاده از روش پیکرینگ امولسیون و استفاده از آن به‌عنوان بستر در واکنش کاتالیزورهای اسیدی جامد
امیرناصر زارع‌زاد دانشکده فيزيك خواص ترابردی سیستمهای دو بعدی با جفت شدگی اسپین-مدار: اثرات ناخالصی مغناطیسی برهمکنشی
فرزین رنجبر دانشکده رياضي بهینه سازی سبد سهام با تعمیمی از ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر کاپولا
یونس موسی‌زاده دانشکده شيمي بررسی کاتالیزگرهای واقعی در واکنشهای اکسایش آب: از نانو فلز-اکسیدها تا کمپلکسهای بهینه شده
کامیار خیرخواه دانشکده علوم زمین اکتشافات ژئوفیزیکی در کانسارهای آهن تکاب واقع در جنوب غرب زنجان با استفاده از روش مغناطیس سنجی
مصطفی مهدی‌ئی صفحه اصلی سایت تهیه الکترولیت‌های جامد پلیمری برای استفاده در باتری‌های یون‌لیتیم با عملکرد بالا
زهرا عبدی دانشکده شيمي بررسی فعالیت الکتروشیمیای نانو ذرات کبالت، آهن و منگنز به عنوان کاتالیزورهای اکسنده¬ی آب
نیلوفر بابایی دانشکده فيزيك اندازه گیری ممان مغناطیسی تک میکروذره مغناطیسی با استفاده از میدان مغناطیسی دورانی
محمدحسین امینی صفحه اصلی سایت اندازه گیری ضخامت لایه نازک ترکننده با استفاده از میکروسکوپ تداخلی نور سفید
طاهره سهرابی دانشكده علوم زيستي ایجاد فرم جهش یافته از بیوسنسور پروتئین حلقوی جایگشته و بررسی ویژگی¬های ساختاری آن
ناهید محمدصادقی دانشكده علوم زيستي بررسی اثر مهاری برخی ترکیبات فنولی سنتزی جدید بر فعالیت دیفنولازی آنزیم تیروزیناز قارچی
عاطفه نقی‌پور دانشکده شيمي کاربرد نانوذرات تیتانیا در پوشش دهی بذر
محمدصالح علی‌اکبری دانشکده شيمي 1) بررسی مجدد اکسايش آب توسط چند کمپلکس مس 2) روش جديد برای سنتز کاتاليزور نيکل-آهن اکسيد به منظور اکسايش آب
سعیده نقاشیان دانشکده شيمي کاربرد نانو ذرات روی اکسید در پوشش دهی بذر
زهرا درّی نجف‌آبادی دانشكده علوم زيستي بیان، خالص‌سازی و بررسی تجمع پروتئین PHD2 نوترکیب انسانی
میرامیر حسینی دانشکده فيزيك مطالعه بلورهای زمانی و نحوه تشکیل آنها
عاطفه صفائی دانشکده شيمي تهیه داربست پلیمری به روش پلیمریزاسیون امولسیون پیکرینگ برای مهندسی بافت پوست
مهناز حسنی دانشکده رياضي ﻫﻤگراﯾﯽ روش GMRES ﺑﺮایﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎی ﺳﻪ ﻗﻄﺮی ﺗﺌﻮﭘﻠﯿﺘﺲ
آنیتا مشعوف‌نیا صفحه اصلی سایت تهیه نانوکپسول‌های پلیمری حساس به pH به روش لایه‌به‌لایه و بررسی برهم‌کنش بین لایه‌ها با ترکیب طیف‌سنجی UV-Vis و کمومتریکس
حسین انعام‌زاده دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات مطالعه و بررسی مسائل برنامه ریزی مسیرهای دو هدفه در صفحه
علی‌محمد خزایی دانشکده فيزيك پراش از توری‌های شعاعی
محمد پیروند بوری دانشکده علوم زمین مطالعه انتقال آلودگی در سیستم چند لایه آب زیرزمینی
فرزانه اصانلو دانشکده شيمي Synthesis and Characterization of Symmetric Schiff base Complexes and investigation of their Catalytic Application
ابراهیم رستم‌پور قره‌قوزلو دانشكده علوم زيستي بررسی اثر احیاء شیمیایی نقاط کوانتومی گرافن اکساید بر فرآیند فیبریلاسیون و سمیت سلولی تجمعات انسولی
مریم کلانتری دانشکده علوم زمین پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در استان زنجان و ارتباط آن با سیستم گسلش فعّال
مریم کلانتری دانشكده علوم زيستي بررسی میزان فعالیت آنزیم های میتوکندریایی و تنش اکسیداتیو در سلولهای تک هسته ای خون در بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون
یاسر باعقیده رودی دانشکده شيمي سنتز نانوساختارهای موليبدن دیسولفيد-نانومواد كربني جهت استفاده در ابرخازنهای الكتروشيميايي
بهرام دالوند دانشکده شيمي مطالعه‌ی ساختار خطای اندازه گیری در داده‌های طیفی نفوذی انعکاسی مبتنی بر تلفن هوشمند
رسول ستاری دانشکده شيمي سنتز و شناسایی یک نانو پلیمر کوئوردیناسیونی بر پایه آلومینیوم و کاربرد آن به عنوان یک جاذب جدید در ا
مریم دهقان حسامی دانشکده علوم زیستی بررسی تاثیر ترکیب فلاونوئیدی نارینجنین بر حساسیت پرتوی رده سلولی سرطان پستان MDA-MB-231
حامد اعرابی دانشکده شيمي اثر نوع اصلاح سطحی نانو لوله های کربنی بر عبوردهی هوا در لاستیک کلروبوتیل برای کاربرد لایه داخلی تای
سیده فرزانه قدرتی نصرآبادی دانشکده شیمی بررسی فعالیت فوتوکاتالیزی دی‌کاتیون پورفیرین‌ها در حالت ناهمگن
الهام اصلانی شیمی استفاده از اکسیدهای فلزی در فسفریله کردن فنول‌ها
روزبه غلامی دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات مسئله زمانبندی کلاس درس
میثم کاکاوند نگهداری دانشکده شیمی سنتز و شناسایی کاتالیزورهای هموژن شیف باز و بررسی کاربرد آنها در واکنشهای اکسیداسیون ترکیبات آلی
داود حبری دانشکده فيزيك پراش باریکه‌های نوری از روزنه‌های ساختاریافته‌ی جدایی‌پذیر در مختصات دکارتی و قطبی
سیدرضا سیدنژاد دانشکده فيزيك خوداجتماعی ذرات کلوئیدی در محیط بلور مایع نماتیک و تأثیر میدان خارجی
عطیه مرادی پرنی دانشکده شیمی روش‌های جدید در سنتز وینیل، پروپارژیل و 1-آمینوبیس فسفونات‌ها از آلدهیدها در حضور زینک کلراید
یداله شریعتی دانشکده شيمي سنتزتک مرحله ایی α-آمینوفسفنات‌ها با استفاده از لامپ LED وکاتالیزگر ترابوتیل‌آمونیوم‌ تری‌ برماید
ندا حسینی دانشكده علوم زيستي بررسی اثر اوگنول برحساسیت پرتویی رده سلولی سرطان پستان MDA-MB-231
شیرین کریمی دانشکده شیمی سنتز تیوفسفات‌ها از طریق واکنش جفت شدن هیدروژن‌زدایی در حضور کاتالیزور Fe3O4@MgO
دانیال پیگان دانشکده فیزیک تعیین ناهمگنی موجبر با استفاده از تبدیل طول‌موج تپ‌های کوتاه
حسام اسفندیاری ‌اله‌قلی دانشکده شیمی روشی جدید و مناسب برای تهیه 1-آمینوبیس فسفونات‌ها از طریق دو بار واکنش افزایشی دی آلکیل فسفیت‌ها به نیتریل‌ها در حضور زینک کلراید
حسین کوه‌جانی دانشکده فيزيك تولید نور حامل تکانه زاویه‌ای مداری در فیبر‌های چند‌مدی با کنترل‌ میدان‌های ورودی با استفاده از مدول
سمیه حسنی دانشکده شیمی تهیه پلیمرهای شانه‏ای کاتیونی با مورفولوژی کروی به روش پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم از سطح جهت حذف کارآمد رنگ‏های آنیونی از محلول‏های آبی
اقدس ابوالحسنی دانشکده علوم زیستی بررسی اثر مواد شلوغ¬کننده آلی و زیستی بر تجمع پروتئین لیزوزیم، در حضور و عدم حضور عوامل احیاء کننده پیوند دی¬سولفید
توحید خان‌احمدلو دانشکده شیمی ساخت فوتوالکترود نیم‌رسانای NiCO2O4 و مطالعات فوتوالکتروشیمیایی آن
احمد امیری دانشکده علوم زیستی تثبیت آنزیم‌های استیل کولین استراز و بوتیریل کولین استراز در بستر هیدروژل و بررسی فعالیت آن‌ها
سیده ساناز محمدی دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات بهینه سازی کد پرپچوال برای سیستم های بلادرنگ
علی ولی زاده دانشکده علوم زیستی بررسی اثر وزن مولکولی پلی‌اتیلن گلیکول به عنوان عامل شلوغی مولکولی بر فعالیت و پایداری حرارتی آنزیم پراکسیداز
بهار عمرائی دانشکده علوم زیستی بررسی اثر یون های فلزی (مس، آهن و روی) بر تجمع پروتئین تاو و اثر تجمع های حاصل بر سلول های"SHSY-5Y
فاطمه انصاری چلچه دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات مکان یابی خطا در قوانین فایروال
هادی عبدی خجسته دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات توصیف متنی خودکار تصاویر با استفاده از شبکهٔ عمیق نهُفته چند‌منظوره
مریم قادری دانشکده ریاضی روش برنامه‌ریزی فازی استوار برای مساله طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه-‌بسته
زیبا خسروان دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات تحلیل احساسات بر روی داده های توییتر با استفاده از شبکه های عصبی
مهسا رادین‌مهر دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات سوال و جواب بصری با استفاده از شبکه های عصبی
مهسا محمدی دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات بخش بندی معنایی با استفاده از تصاویر RGBD
ابراهیم تقی‌پور دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از تصاویر اتوماتای سلولی چرخه ای
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﻨﺎه‌زاده دانشکده ریاضی ﺗﻘﺮﯾﺐﮐﺴﺮي ﻓﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻓﺎزي از ﻧﻮع اﺳﮑﻮاﺷﯿﻨﮓ و زنگوله‌ای ﻧﺮﻣﺎلﺷﺪه
بهروز قربانی دانشکده ریاضی فضاهای بسوف با نمای متغیر
اریان مرتضی دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات طراحی و پیاده سازی یک سامانه هوشمند، برای سامانه تهویه مظبوع ساختمان علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
ناصر نیرومند دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات کاهش خطرانتقال دانش منفی در یادگیری انتقالی
حسین طهماسبی دانشکده فیزیک پتانسیل های بین اتمی بر اساس شبکه عصبی مصنوعی: خواص ساختاری و گرمایی مواد
حمید اقدمی‌راد دانشکده علوم زمین تغییرات ساختاری در عرض گوه‌ی برافزایشی مکران
حمیدرضا مومنی دانشکده علوم زمین مطالعه ساختار مکران غربی با استفاده از توموگرافی امواج حجمی دورلرز
مریم طالبی انبوهی دانشکده علوم زمین مطالعه‌ی مرزهای ناپیوستگی در پوسته‌ی ناحیه‌ی برخوردی زاگرس شمالی با استفاده از فاز انعکاسی دورلرز
راحله نصرالهی دانشکده شیمی 1. مطالعه سینتیکی واکنش‌های اکسایش و فوتواکسایش کاتالیزشده با مشتقات پورفیرینی 2. کاربرد مشتقات پورفیرینی اصلاح شده در موقعیت مزو در سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگ دارای پایه‌ی تیتانیوم دی‌اکسید نانوساختار
علی اصغر جانعلی‌زاده جوان دانشکده فیزیک ساختار فرکتالی در مرز حوضه‌های جذب سامانه‌ دینامیکی
الهام زارع زاده دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات ژست یابی محلی ربات در محیطهای ایستا و شناخته شده
زینب علی‌مولا دانشکده علوم زمین خاستگاه و جایگاه تکتونیکی سازندهای سرخ زیرین و بالایی در منطقه‌ ماهنشان حوضه‌ی ایران مرکزی
سعیده شهبازی دانشکده علوم زمین مطالعه آبخوان دشت سلماس با تلفیق تکنیک تداخل-سنجی راداری و داده¬های هیدروژئولوژی
نسیم مرتضوی دانشکده علوم زمین مطالعه و بررسی فرونشست دشت مراغه-بناب با تلفیق دو روش تداخل‌سنجی و هیدروژئولوژی و پیش‌بینی نشست طی چند سال آینده
ثریا علیاری دانشکده فیزیک بهینه‌سازی حسگر نوری بر پایه‌ی تشدید پلاسمون سطحی در نانوساختارهای فلزی دوره‌ای با روش المان محدود
سید عرفان بابایی دانشکده علوم زمین تحلیل جنبشی گسله‎های اصلی در سازندهای سنوزوئیک گستره آوج-آجان پایان نامه کارشناسی ارشد سید عرفان بابایی
زینب رضایی شقان دانشکده ریاضی بررسی عددی دینامیک های مدل عفونت ویروس لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع اول
لیلا خوئینی دانشکده شیمی بینش نانومقیاس نسبت به ساختار و خواص انتقالی مایع یونی [TBP][Lys] و مخلوط آن با کربن دی‌اکسید: مطالعه‌ی دینامیک مولکولی
نیکتا جبارزاده دانشکده فیزیک بررسی پخش ذرات کلوئیدی با استفاده از روش میکروسکوپی پویا دیفرانسیلی
مهشید دانش دانشکده علوم زیستی بررسی عملکرد ضدباکتری پپتید کاتلیسیدین با روش شبیه سازی دینامیک مولکولی
محسن رنجبر حاجی‌آبادی دانشکده علوم زمین مطالعه‌ی ناهمسانگردی لرزه‌ای پوسته فوقانی در انتهای جنوب شرقی کوه‌های زاگرس
مرتضی نظری دانشکده شیمی تهیه ترکیبات پلاتین(II) حاوی دی فسفین های پل شده از همرده‌های کمپلکس‌های سیکلوپلاتینه شده لومینسانسی: بررسی برهمکنش Pt-Pt
ثریا ابراهیمی دانشکده شیمی مطالعه‌ی اثر جایگزین کردن -[PF6] با -[PF3(C2F5)3] بر روی ساختار موضعی، خواص انتقالی و ترمودینامیکی مایعات یونی بر پایه‌ی +[bmim] با استفاده از شبیه‌سازی‌های دینامیک مولکولی
رعنا حسن‌پور دانشکده علوم زمین مطالعه ژئوالکتریکی و هیدروژئوشیمیایی سیستم ژئوترمال چشمه‌های آب‌گرم شمال شهر زنجان
الهام میرزایی دانشکده علوم زیستی بررسي مسیر پاسخ به فقر اکسیژن در رده سلولي MDA-MB-231 در حضور القا کننده مسیر UPR
زهرا رسولی دانشکده شیمی گسترش کاتالیزورهای هتروژن جدید بر پایه خاک رس و کاربرد آنها در واکنش کاهش ترکیبات نیترو
سمیه دولتی کلان دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات موقعیت یابی ربات در محیط‌های متعامد با استفاده از نشانه‌ها
مریم صنیع ثالث دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات برنامه ریزی مسیر با اهداف کوتاهترین طول و بیشترین فاصله از موانع
لیلی اسماعیلی فر دانشکده فیزیک نظریه‌ی اطلاعات کوانتومی در دستگاه‌های مختصات غیر لخت
مسعود ابراهیمی آتانی دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات نگاشت غیرخطی داده‌ها در نقشه‌های خودسازمانده پویا با فاز رشد تغییریافته
لیدا ذوالقدر دانشکده شیمی مقايسه همبستگي يوني، ساختار و خواص انتقالي دو مايع يوني بر پايه +[emim] با استفاده از شبيه سازي‌هاي ديناميک مولکول: ( آنيون تريفلات در مقابل مسيلات(
انیسه نودهی دانشکده ریاضی ​بررسی برخی از مدل‌های اختیار معامله با هزینه های معاملاتی
ندا مقصودی دانشکده ریاضی کنترل بهینه ارزش در معرض خطر شرطی در زمان پیوسته
حمید یوسفی دانشگاه مموریال کانادا داده کاوی و کاهش ابعاد داده های ژنتیک با استفاده از یادگیری ماشین
معصومه قادری عقیده دانشکده ریاضی مباحثی در شعاع عددی
امیر قاری دانشکده فیزیک بررسی توزیع جرم کهکشان‌ها با استفاده از منحنی چرخش کهکشانی
روح‌اله خوش‌لحنی دانشکده فیزیک ویزگی های توپولوژیکی و دینامیکی اسکیرمیون ها در نانوساختارهای پادفرومغناطیسی
یسرا کاوری‌زاده دانشکده شیمی سنتز نانوساختار دوتایی کبالت اکسید-و روی اکسید و منگنزاکسید و بررسی رفتار آنها به عنوان مواد الکترودی در ابرخازنهای الکتروشیمیایی
سیامک عبدالهی اقدم دانشکده شیمی سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت سهتایی نانوساختار کربنی/ پلیمر هادی/ اکسید فلزی به عنوان ماده الکترودی در ابرخازنهای الکتروشیمیایی با کارایی بالا
زهرا شهیدی دانشکده ریاضی وایدآل ژاکوبی نقاط در فضای تصویری جبرهای آلوفی خالی از تاب
هادی خانجانی دانشکده فیزیک میدان‌های پیمانه ای هندسی در مواد دوبعدی
احمد رحیمی دانشکده فیزیک دینامیک کوانتومی اتم مغناطیسی عناصر خاکی کمیاب در بستر گاز الکترونی آزاد
امین صحرایی دانشکده شیمی مطالعه برهمکنش نانوذرات طلا و نقره پایدار شده با سیترات با آلفا-1-اسید گلیکوپروتئین انسانی
بهناز معبودی دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات تحلیل برون­داد شبکه رویکردهای امنیتی در کدگذاری شبکه
فرشته صمدی طاهری دانشکده فیزیک مطالعه رفتار زنجیردانه¬ای لرزان در شرایط محدود شده و مقایسه آن با پلیمر
محسن صمدزاده بناب دانشکده فیزیک بررسی اثر گرانروی بر روی سرعت چرخش نانو ذرات فلزی
جمال بیات دانشکده فیزیک تله‌اندازی نوری چند‌گانه ذرات با باریکه‌های گلبرگ-گونه
فائزه عاشوری دانشکده فیزیک مقایسه‌ی حالت‌های مغزی و نوسانات باند بتا در موش سالم و پارکینسونی
فراز صفرزاده دانشکده فیزیک مروری بر نظریه درهم‌تنیدگی کوانتومی و کاربرد‌های آن در ارتباطات و اطلاعات کوانتومی
دکتر ایوب بوکانی دانشگاه مرکزی کوئینزلند، سیدنی، استرالیا قادرسازی زومینگ کارا و با کیفیت بالا برای استریمینگ ویدیو با استفاده از رایانش لبه ای
نگین شفیعی دانشکده فیزیک ساخت یک سیستم میکروسکوپی تمام‌نگاری دیجیتال فاقد عدسی
زهرا فتحی دانشکده ریاضی حل عددی معادلات دیفرانسیل بیضوی با استفاده از روش گالرکین
زهرا توری دانشکده فیزیک همگامی در شبکه های هیبریدی نورونی
ایران صیدی دانشکده فیزیک خواص حالت پایه و دینامیکی گازهای کوانتومی فراسرد با برهم‌کنش‌های بلند‌برد
لیلا صاحب محمدی دانشکده فیزیک تولید باریکه‌های غیرپراشی در مسیر کوژ‌دلخواه با استفاده از هندسه‌ی کاوستیک‌ها
رضوان خسروی دانشکده فیزیک گذار به همگامی در مدل ساکا گوچی – کوراموتو با در نظر گرفتن همبستگی فرکانس- درجه
سمیه فتح اله‌زاده دانشکده فیزیک میکروسکوپ پراکندگی دینامیکی نور با استفاده از باریکه‌های ایری دایروی
وضحه رحیمی دانشکده ریاضی روش جریمه برای قیمت گذاری مزایای تضمین حداقل برداشت
هادی صحت دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات ارائه یک روش تحلیلی برای کدگذاری خطی تنک
عیسی سردیوند چگینی دانشکده شیمی واکنش اکسایش کاتالیز شده توسط متالوپورفیرین‌ها در شرایط مختلف آبی و غیرآبی
امیرحسین اسماعیلی دانشکده علوم زیستی بررسی فعالیت کمپلکس پروتئینی S 26 پروتئازوم در رده سلولی MCF-7 کشت داده شده به دو روش کشت دو بعدی و سه بعدی
محمد امین ایزدی دانشکده فیزیک اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻼﺳﻤﻮن ﭘﻼرﯾﺘﻮن ﻫﺎی سطحی بر روی موجبر لیتیوم نایوبیت لایه نشانی شده با نقره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشهای ﻏﯿﺮ خطی تقویت پارامتری نوری
آیدا سقط چی دانشکده فیزیک پذیرفتاری اسپینی و میرایی گیلبرت در تک ناخالصی مغناطیسی
سمانه رهبر دانشکده فیزیک شبیه‌سازی نیروی آنتروپیک وارد بر یک دیوار تخت توسط یک رشته پلیمری نیمه‌انعطاف‌پذیر به روش دینامیک مولکولی
مهدی کبیری سامانی دانشکده شیمی تثبیت نانوساختارهای اکسیدهای فلزی منگنز و نیکل روی بستر فوم نیکل اصلاح شده با گرافن و فیبر کربنی متخلخل به عنوان ماده الکترودی ابرخازن‌های الکتروشیمیایی با کارایی بالا
شیوا نژاد‌ابراهیم دانشکده علوم زیستی مطالعه تمایل توالی پروتئین‌ها برای تشکیل حفره در ساختار سه بعدی پروتئین
عبدالرضا گودرزی‌نیک دانشکده فیزیک مطالعة مقاومت شبکة کارکردی مدل آیزینگ در برابر تخریب ساختار
اصغر فرخی‌­نیا دانشکده ریاضی حل عددی سیستم های تاخیر زمانی با توابع هیبریدی بلاک پالس وتوابع چند مقیاسی دو متعامدی
بتول حسین‌زاده دانشکده شیمی سنتز نانوساختارهای جدید بر پایه‌ی چهارچوب‌های آلی فلزی به عنوان ماده الکترودی در ساخت ابرخازن‌های الکتروشیمیایی با کارایی بالا
زهرا شاهسونی دانشکده شیمی سنتز نانوکامپوزیت وانادیم اکسید-منگنز اکسید و کاربرد آن به عنوان الکترود در ابرخازن‌ها
فاطمه سقطچی دانشکده شیمی سنتز و خواص نانولوله‌‌های کربنی اصلاح شده به صورت شیمیایی
امیرحسین معصومی‌نیا دانشکده فیزیک یادگیری ماشینی در سامانه ی نورومورفیک مبتنی بر ممریستور
مهدی صباحی دانشکده فیزیک بررسی سازه‌های عمرانی با استفاده از فیبر نوری
مجید غنیمتی دانشکده شیمی تجزیه فوتوکاتالیتیکی محیط حاوی هیدروژن سولفید جهت تولید سوخت هیدروژن با استفاده از مواد نیم-رسانای نانو ساختار
سید آرمین میرزکی ابراهیمی دانشکده فیزیک بررسی سلول‌های سرطانی با استفاده از نانوذرات فلزی در تله‌ی نوری
اکرم حیدری ترکمانی دانشکده شیمی 1-منگنز و آهن پورفیرین‌های استخلاف شده به صورت نامتقارن در کاتالیز واکنش‌های اکسایش 2-مشتقات دی‌اسید پورفیرین‌های متقارن و نامتقارن در فوتوکاتالیز واکنش‌های اکسایش و کاربردهای بیولوژیکی
رقیه دمشقی گیگاسری دانشکده ریاضی ایدآل‌های پرمننت
مهدی بهنامی دانشکده فیزیک مدل‌های تعمیم یافته برای شبه‌فلزات وایل و حالت‌های سطحی در آن‌ها
فرشاد دارابی دانشکده فیزیک اندازه گیری چاه پتانسیل اپتیکی ناشی از باریکه های بردار استوانه ای
پوریا امیدی دانشکده فیزیک اندازه‌گیری هم‌زمان ضریب شکست گروه و ضخامت نمونه‌های چندلایه با استفاده از مقطع‌نگار همدوس نوری طیفی
سمیرا قربانی دانشکده شیمی سنتز و بررسی خواص فتوفیزیک کمپلکسهای چند هسته ای مس (I) با لیگاندهای سولفور و فسفینی و سنتز و بررسی خواص بیولوژیکی کمپلکسهای کبالت(II)، نیکل(II) و مس (II) با لیگاندهای دو دندانه سولفور دهنده
زینب بکشلو دانشکده شیمی تهیه نانوذرات مغناطیسی هیبریدی به عنوان پایدار کننده امولسیون پیکرینگ جهت کپسوله کردن مواد تغییر فاز دهنده
محمد مهدوی دانشکده فیزیک بررسی اثرات ضد باکتریایی و میکروبی نانو‌ذرات نقرۀ تولید شده به روش تبادل یون
فاطمه جعفریانی دانشکده فیزیک برهم‌نهی امواج پراشیده و کاربردهای آن در اندازه‌گیری نیرو و دما
شهاب ابراهیمی دانشکده علوم زمین فرونشست ناشی از برداشت سیالات زیرزمینی در آبخوان‌ها و میادین نفتی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری
پروین رفیقی دانشکده شیمی کاربرد نانوکامپوزیت ها برای مطالعه و اندازه گیری برخی از گونه های دارویی و بیولوژیکی
مرتضی جلالوند دانشکده فیزیک بررسی اثر هیدرودینامیک دیواره بر روی پخش ذرات کلوییدی
رامین زادعلی دانشکده علوم زیستی کلونینگ و بیان ژن پروتئین شوک حرارتی90 (Hsp90) مربوط به تاس ماهی ایرانی در سیستم پروکاریوتی
زهره خداکرمی دانشکده شیمی سنتز لیگاندهای کاربن هترو سیکلی و بررسی شیمی کئوردیناسیون این لیگاندها با فلزات گروه یازدهم
سمیه حبیب‌زاده کجیدی دانشکده ریاضی نامساوی‌های نرمی و عملگری با کاربردهایی از آنها
نعیمه محسنی دانشکده فیزیک چند طرح پیشنهادی اپتیک کوانتومی با کاربرد در رایانش، شبیه سازی و سنجش کوانتومی
محمدباقر جهانی‌پشته دانشکده فیزیک سیاه‌ چاله‌ها در نظریه هوراوا-لیفشیتز و گرانش مکعبی انیشتنی: ترمودینامیک‏، پدیده‌شناسی
وحید تکنیک دانشکده علوم زمین مطالعه ساختار پوسته فلات ایران با استفاده از داده های مغناطیس هوایی، گرانی و لرزه ای
عسل عطاخانی دانشکده فیزیک مدل‌سازی دینامیک سلول‌های متحرک
زهرا سپهری دانشکده شیمی سنتزالکتروفورتیک نانو ساختار مولیبدن دی‌سلنید روی پارچه کربن جهت استفاده در ابرخازن‌های الکتروشیمیایی با کارایی بالا
محمد رفایتی مینایی علوم زمین محاسبه مقیاس بزرگای محلی زمین‌لرزه‌ای کشور ترکیه
ندا دس‌ورز دانشکده شیمی استفاده از اکسیم-پالاداسایکل تثبيت شده بر روی خاک رس و نانو ذرات طلا بر روی نشاسته به‌عنوان كاتاليزورهای سبز در واکنش‌های شيمی آلی
مسلم زند دانشکده ریاضی مسئله مکمل خطی تصادفی و کاربردهای آن در قیمت گذاری اختیار معامله آمریکایی تحت تلاطم غیرقطعی
علی امیدی دانشکده ریاضی پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با روش‌های یادگیری ماشین
رضا چهل میران دانشکده فیزیک مروری بر پراکندگی می از نانو ذرات کروی
رسول کجوری دانشکده فیزیک هم‌نوایی فاز در سامانه‌ای از شناگرها
هوشنگ جلیلیان دانشکده شیمی مطالعه و بررسی فعالیت فوتوکاتالیزوری مزو-تترا­آلکیل پورفیرین­ها: دی­کاتیون و کمپلکس فلزی آن
حسین کنگاور نظری دانشکده فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر بررسی تکنولوژی‌های ارسال برخط داده‌ها بر روی مرورگرها و پیاده‌سازی آن
شیرین امینی دانشکده فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر مطالعه تکنولوژی‌های شبکه‌های کم‌مصرف
سهراب پیرهادی دانشکده فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر کاهش ابعاد داده و تکنیک‌های آن در یادگیری ماشین
سحر سلیمی دانشکده ریاضی ارزیابی ریسک طرف مقابل دوطرفه با مدل‌های دیانامیکی تصادفی و کاربرد آن در سواپ‌های نکول اعتباری
پیمان تاری دانشکده شیمی بررسی پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم از بسترهای نانو برای تهیه جاذب‌های تعویض‌کننده یون

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان