اخبار

دفاعیه کارشناسی ارشد

پيش‌بيني بازار سهام با دنباله‌هاي زماني بنيادي

حسین رضایی - دانشکده فناوری اطلاعات
چهارشنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۳۰
مکان: کلاس I001

دفاعیه دکتری

طراحی و سنتز نانوذرات فلورسنت “ نقاط کوانتومی” به‌عنوان نانوحسگرهای فلورسانس

زهرا ممی پور - دانشکده شيمی
شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۰
مکان: آمفی تئاتر شیمی

دفاعیه کارشناسی ارشد

نانوذرات ارگانوسیلیکای مزوحفره توخالی (HMON) با واحدهای بیس-ایمیدازولیومی بعنوان کاتالیزور قابل بازیافت در تبدیلات CO2

غزاله انوريان اصل - دانشکده شيمی
شنبه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه دکتری

استفاده از تصاویر اپتیکی با قدرت تفکيک بالای مکانی به منظور رفتارسنجی و تحلیل خطر گسله ها (مطالعه موردی: گسله شمال زنجان)

فرزانه عابدی - دانشکده علوم زمین
شنبه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: آمفی تئاتر شیمی

دفاعیه کارشناسی ارشد

طراحی، سنتز و شناسایی اورگانوسیلیکاهای مزوحفره نانوذره با کالبد پیریدین-بیس ایمیدازولیوم: کاربرد در تبدیلات CO2

صادق جودیان - دانشکده شيمی
چهارشنبه، ۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
مکان: آمفی تئاتر شیمی

دفاعیه کارشناسی ارشد

معرفی یک ماده کربن مزوحفره منظم دوپه شده با نیتروژن به عنوان جاذب جدید در روش میکرواستخراج فاز جامد درون لوله کنترل شده با میدان الکتریکی

محسن آقائی - دانشکده شيمی
شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

مطالعه ی امواج مغز با رویکرد مدل های انتشار بیماری در شبکه های مهاری

محمد حسینی انیسی - دانشکده فيزيک
دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۷:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه دکتری

ایدال های تک جمله ای با تحلیل آزاد پوشش داده شده توسط مجتمع‌ها cw

رویا قربانی - دانشکده رياضی
چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۰
مکان: آمفی تئاتر شیمی

دفاعیه کارشناسی ارشد

ارزیابی زیست محیطی آلایندگی فلزات سنگین در زمینهای کشاورزی پیرامون شرکت صنعتی زنگان روی زنجان، شمال باختری ایران

مریم شکوری - دانشکده علوم زمین
سه شنبه، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۳۰
مکان: کلاس سمینار دانشکده علوم زمین

دفاعیه کارشناسی ارشد

شناسائي ادبيات توهين‌آميز فارسي در توييتر

آیدین مهندسی - دانشکده فناوری اطلاعات
یکشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

تصحيح فاصله و نيم‌فاصله در متن فارسي به وسيله برچسب زدن توالي با استفاده از مدل هاي زباني از پيش آموزش ديده

متين ابراهيمخاني - دانشکده فناوری اطلاعات
یکشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
مکان: کلاس I001

دفاعیه دکتری

هندسه ی سیستم های انتگرال پذیر و جبرهای جوردن

محمدعلی گنج خانلو - دانشکده رياضی
چهارشنبه، ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰
مکان: آمفی تئاتر شیمی

دفاعیه کارشناسی ارشد

اندازه گيري غلظت گاز SO2 با استفاده از طيف سنجي جذب ديفرانسيلي

محمد مهدی وکیلی - دانشکده فيزيک
سه شنبه، ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

مدل سازی حرکت آمیب دیکتیوستیلیوم دیسکودیوم در حضور غلظت cAMP

سیما اکبرلو - دانشکده فيزيک
دوشنبه، ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۳۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه دکتری

دینامیک مدل‌های آبشاری بر روی شبکه‌های پیچیده

داود فضلی - دانشکده فيزيک
دوشنبه، ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰
مکان: آمفی تئاتر شیمی

دفاعیه دکتری

بررسی غیرکلاسیکی بودن همدوسی القایی

فاطمه حاجی شفیعی - دانشکده فيزيک
شنبه، ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰
مکان: آمفی تئاتر شیمی

دفاعیه کارشناسی ارشد

کاربرد لیگاند سه دندانه فسفینی برای تهیه کمپلکس های ارگانوپالتین(II) بررسی های تجربی و محاسباتی

سیده لیلا موسوی ایمانی - دانشکده شيمی
چهارشنبه، ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

استفاده از مس(II) بتا سیکلودکسترین درجفت شدن دی آلکیل فسفیت با آلکین ها

الهه یوسفیان امیرخیز - دانشکده شيمی
سه شنبه، ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

پراش از توری های شعاعی با تعداد پره های کسری

زهرا معدن کن - دانشکده فيزيک
دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

مطالعه گذار های فاز کوانتومی در مدل هایزنبرگ پاد فرومغناطیس بر روی نوار کاگومه با استفاده از شبکه های تانسوری

سید امیر سلیمی ارشد - دانشکده فيزيک
دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان