اخبار و کنفرانس ها

ثبت اختراع سامانه هوشمند دستیار ماموگرام برای تشخیص سرطان سینه

سامانه هوشمند دستیار ماموگرام برای تشخیص سرطان سینه که توسط همکاران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان طراحی و نمونه آزمایشگاهی آن ساخته شده بود، پس از تست و داوری‌های لازم به صورت اختراع به ثبت رسید. 

دکتر بهرام صادقی بی غم، عضو هیات علمی دانشکده علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات موفق شد با استفاده از روش‌های تصویرکاوی و یادگیری ماشین، این محصول را آماده تولید تجاری کند. این سامانه که نسخه آزمایشی آن با اسم BreCa آماده شده است قادر است تصویر ماموگرافی را دریافت و مانند یک ماموگرام به ارائه گزارش در مورد نوع تومور احتمالی بپردازد. به دلیل دقت بالا و نیز کمک در تشخیص زودهنگام سرطان سینه این سامانه، پیشنهاد شده است به عنوان دستیار ماموگرام مورد استفاده قرار گیرد. نتایج حاصله از این پژوهش در مجله  UAAI: Applied Artificial Intelligence به چاپ رسیده است.

یادگیری این سامانه با استفاده از داده‌های سرطان سینه MIAS که به صورت رایگان در دسترس محققین قرار گرفته، انجام شده است. برای تولید تجاری آن، علاوه بر سرمایه‌گذاری، لازم است که تعداد قابل قبولی از داده‌های ماموگرافی همراه با تشخیص دقیق به سامانه وارد شود تا سیستم طبق تصاویر به دست آمده از سیستم‌های جدید ماموگرافی به یادگیری بپردازد. نیاز اصلی این گروه تحقیقاتی برای تجاری‌سازی محصول، یافتن تصاویر با تشخیص‌های دقیق است که با دستگاه‌های جدید بدست آمده باشد. خانم فرزانه مرادخانی و آقای میثم کریمی از همکاران اصلی این پژوهش بوده‌اند و از تجربیات سایر همکاران علمی، پزشکان و مشاوره موسسه سرطان ایران نیز بهره گرفته شده است.

دوشنبه، ۶ آبان ۱۳۹۸

ثبت اختراع سامانه هوشمند دستیار ماموگرام برای تشخیص سرطان سینه

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان