اخبار و کنفرانس ها

دکتر بابک کبودین به ریاست دانشکده شیمی منصوب شد

دکتر بابک کریمی، رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، طی حکمی، دکتر بابک کبودین را به سمت رئیس دانشکده شیمی منصوب کرده و  آرزوی موفقیت در انجام امور محوله را داشتند. همچنین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از زحمات دکتر حبیب‌اله کاظمی رئیس پیشین دانشکده شیمی، تشکر و قدردانی نمود.

یکشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۸

دکتر بابک کبودین به ریاست دانشکده شیمی منصوب شد

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان