اخبار و کنفرانس ها

زیست‌حسگرِ دومنظوره ژن درمانی و تصویربرداری سلول زنده اختراع شد

دکتر شیوا اکبری بیرگانی، عضو هیات علمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و همکاران (دکتر سعید محمدی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و خانم زهرا مددی دانشجوی بیوشیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان)،  زیست‌حسگرِ دومنظوره‌ای را  طراحی کرده‌اند که امکان ژن درمانی و تصویربرداری سلول زنده را به طور همزمان فراهم می‌کند.

این پژوهش، پس از داوری علمی توسط مرکز مالکیت معنوی، به صورت اختراع به ثبت رسیده است. در این ثبت اختراع، زیست حسگری ساخته شده که حاوی دو ژن مهندسی شده است و این زیست‌حسگر می‌تواند به صورت سیستمی یک‌پارچه و همزمان با تحریکِ مرگ در سلول سرطانی، روند مرگ را ردیابی و میزان آن را سنجش کند. بخشی از یافته‌های این پروژه تحقیقاتی در مجله علمی Biochemical and Biophysical Research Communications (BBRC) انتشار یافته است.

امروزه زیست‌حسگرها از جایگاه ویژه‌ای در مطالعات زیست‌شناسی سلولی، بیوشیمی، پزشکی مولکولی و تصویربرداری سلولی برخوردار هستند. زیست‌حسگرها در حقیقت مولکول‌های زیستی هستند که می‌توانند حضور یک مولکول خاص را شناسایی کرده و آن را گزارش دهند.

زیست‌حسگر معرفی شده، در زمینه تحقیقات و توسعه پزشکی، به ویژه در شناسایی رویکردهای درمانی سرطان، کاربرد بسزایی دارد.

 

انعکاس خبر در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوشنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸

زیست‌حسگرِ دومنظوره ژن درمانی و تصویربرداری سلول زنده اختراع شد
زیست‌حسگرِ دومنظوره ژن درمانی و تصویربرداری سلول زنده اختراع شد
زیست‌حسگرِ دومنظوره ژن درمانی و تصویربرداری سلول زنده اختراع شد

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان