اخبار و کنفرانس ها

اجرای مرحله ارزیابی طرح پایش سلامت اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه

مرحله ارزیابی طرح پایش سلامت اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در روزهای 24 تا 28 تیرماه برگزار گردید. در این مرحله بیش از 85درصد اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه مورد سنجش ارزیابی ترکیب بدنی و ارزیابی ناهنجاری‌های اسکلتی، عضلانی قرار گرفتند. مرحله نخست این طرح که در روزهای 11 و 12 تیرماه، به صورت چندین جلسه کارگاه آشنایی با ارگونومی ترکیب بدن انسان و ناهنجاری‌های آن در محیط کار برگزار شده‌بود، نیز با استقبال خوبی برخوردار بود. در مرحله ارزیابی، بیش از 115 نفر از کارکنان و بیش از 72 نفر از اعضای هیات علمی، با استفاده از فناوری‌های نوین علوم تربیت بدنی مورد ارزیابی ترکیب بدنی و شناسایی ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی قرار گرفتند. با استفاده از نتایج حاصل‌شده در این ارزیابی، در مرحله نهایی، راهکارهای اصلاحی برای هریک از اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه ارائه خواهد شد. هدف نهایی طرح پایش سلامت، افزایش سطح تندرستی و سلامتی است که با شناسایی ریزفاکتورهای اسکلتی، عضلانی و ارگونومی بدن، مجموعه‌ای از راهکارهای عملی جهت بهبود روند سبک زندگی را پیشنهاد می‌دهد. از مهمترین نتایج دست‌یافته در اجرای این طرح برای اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه ، افزایش رضایت شغلی است

یکشنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

اجرای مرحله ارزیابی طرح پایش سلامت اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه
اجرای مرحله ارزیابی طرح پایش سلامت اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان