اخبار و کنفرانس ها

انتصاب دکتر علی نجفی به ریاست دانشکده فیزیک

طی حکمی از طرف دکتر بابک کریمی، رئیس محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دکتر علی نجفی به سمت ریاست دانشکده فیزیک دانشگاه منصوب شدند. همچنین دکتر کریمی موفقیت ایشان را در انجام مسئولیت محوله از خداوند متعال خواستار شدند. پیش از این رئیس دانشکده فیزیک دکتر حسین حقی بودند که بدین‌وسیله ریاست دانشگاه از زحمات ایشان در طول مدت خدمت، نهایت تشکر و قدردانی نمودند

دوشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

انتصاب دکتر علی نجفی به ریاست دانشکده فیزیک

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان