اخبار و کنفرانس ها

دومین مدرسه تحقیقاتی جبر جابجایی و هندسه جبری - جبر جابجایی محاسباتی - 10 الی 21 شهریور 1397

دومین مدرسه تحقیقاتی جبر جابجایی و هندسه جبری با موضوع "جبر جابجایی محاسباتی" در تاریخ 10 الی 21 شهریور 1397 در دانشکده ریاضی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با همکاری پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) برگزار خواهد شد. در این مدرسه تحقیقاتی، پس از ارائه 4 درس فشرده توسط سخنرانان فعال در این حوزه، مسائل باز و به روز در زمینه های مختلف جبر جابجایی محاسباتی مطرح خواهد شد. سپس شرکت کننده ها (دانشجویان دکتری، پسا دکتری و محققان حوزه جبر جابجایی) به گروههای حداکثر 6 نفره تقسیم خواهند شد و هر گروه، تحت نظر افراد متبحر آن حوزه بر روی مساله (مسایل) خاصی متمرکز می شوند. این همکاری از طریق نرم افزارهای ارتباطی پس از برگزاری این مدرسه تحقیقاتی ادامه خواهد داشت. اعضای کمیته علمی: John Abbott (DIMA, Genova, Italy) Christian Eder (University of Kaiserslautern, Germany) Abbas Nasrollah Nejad (IASBS, Zanjan, Iran) Andreas Steenpass (University of Kaiserslautern, Germany) Gerhard Pfister (University of Kaiserslautern, Germany) Ali Akbar Yazdan Pour (IASBS, Zanjan, Iran) Rashid Zaare-Nahandi (IASBS, Zanjan, Iran) اعضای کمیته اجرایی: Ali Akbar Yazdan Pour (IASBS, Zanjan, Iran) - Chair of the Organizing Committee Mina Bigdeli (IPM, Tehran, Iran) Behnam Khosravi (IASBS,Zanjan, Iran) Abbas Nasrollah Nejad (IASBS,Zanjan, Iran) Khadijeh Nedaiasl (IASBS, Zanjan, Iran) Sara Saeedi Madani (AUT & IPM, Tehran, Iran) Andreas Steenpass (University of Kaiserslautern, Germany) Ali Taherkhani (IASBS, Zanjan, Iran) Rashid Zaare-Nahandi (IASBS, Zanjan, Iran)

یکشنبه، ۲۴ تیر ۱۳۹۷

دومین مدرسه تحقیقاتی جبر جابجایی و هندسه جبری - جبر جابجایی محاسباتی - 10 الی 21 شهریور 1397

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان