اخبار و کنفرانس ها

برگزاری ششمین همایش علوم زیستی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و شانزدهمین نشست سالانه انجمن بیوشیمی فیزیک ایران

ششمین همایش علوم زیستی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و شانزدهمین نشست سالانه انجمن بیوشیمی فیزیک ایران، روزهای 16 و 17 بهمن ماه سال 1399 با مدیریت دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، به صورت مجازی برگزار خواهد شد. 

موضوعاتی از قبیل بیوشیمی فیزیک ماکرومولکول‌ها، تجمع پروتئین‌ها و پپتیدها، نقش‌های زیستی فرآیند اکسایش به ویژه در بیماری‌هایی نظیر دیابت و در شرایط پیری از جمله موضوع‌های همایش و نشست خواهند بود. 

همچنین سخنرانی‌هایی در زمینه‌های مذکور توسط سخنران‌های ملی و بین‌المللی ارائه خواهد شد که به زودی همراه با برنامه همایش در سایت همایش خواهد آمد. از آن جا که در شرایط همه گیری کووید-19 به سر می‌بریم، دو یا سه سخنرانی نیز در این زمینه خواهیم داشت.

در این همایش، "جایزه استاد موسوی موحدی" و "جایزه دانشمند جوان انجمن بیوشیمی فیزیک ایران" نیز به برندگان اهدا خواهد  شد. همچون همایش‌ها و نشست‌های پیشین، یک بخش فعال "نمایش پوستر به صورت مجازی"، خواهد بود که لازم است برای نام‌نویسی و ارسال چکیده به تارنمای زیر مراجعه شود:
https://iasbs.ac.ir/~biosymp/1399/

پنجشنبه، ۱۶ بهمن ۱۳۹۹

برگزاری ششمین همایش علوم زیستی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و شانزدهمین نشست سالانه انجمن بیوشیمی فیزیک ایران

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان