اخبار و کنفرانس ها

دکتر حمیدرضا شهسواری به سمت مدیریت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از طرف دکتر بابک کریمی، رئیس محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دکتر حمیدرضا شهسواری به سمت مدیریت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه منصوب شد. همچنین دکتر کریمی موفقیت ایشان را در انجام مسئولیت محوله از خداوند متعال خواستار شدند. در حکم ایشان آمده است:

امید است موارد زیر به طور ‌ویژه در دوران مسئولیت جنابعالی مورد توجه قرار گیرد:

·         مدیریت کلیه تجهیزات دانشگاه که عضو شبکه راهبردی آزمایشگاهی و یا آزمایشگاه‌های عضو «شبکه آزمایشگاه های علمی ایران» (شاعا) هستند، برای ارائه خدمات بهینه به اعضای دانشگاه و مراکز پژوهشی خارج دانشگاه

·         اقدام لازم برای آن دسته از تجهیزات فعال در آزمایشگاه‌های دانشگاه که امکان عضویت در شبکه شاعا را دارا هستند و برنامه‌ریزی در جهت درآمدزائی بهینه آنها

·         رایزنی با دانشکده‌ها و پارک علم و فناوری دانشگاه برای دریافت برنامه راهبردی میان مدت (۳ الی ۵ ساله) آنها در راستای الویت‌های تجهیزاتی زیرساختی با قابلیت عضویت در شبکه شاعا

·         تلاش برای جلب حمایت نیکوکاران برای ایجاد زیرساخت ها و تجهیزات آزمایشگاهی

·         ارائه گزارش روند پیشرفت و دستاوردها در هریک از موارد ذکر شده در بازه‌های زمانی مشخص و پیشنهاد راه‌حل‌ها برای رفع چالش‌های پیش‌رو

سه شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹

دکتر حمیدرضا شهسواری به سمت مدیریت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه منصوب شد

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان