اخبار و کنفرانس ها

انتصاب دکتر علی فروش‌باستانی به معاونت دانشجویی و سرپرستی معاونت فرهنگی - اجتماعی دانشگاه

طی حکمی از طرف دکتر بابک کریمی، رئیس محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دکتر علی فروش‌باستانی به سمت معاونت دانشجویی و سرپرستی معاونت فرهنگی - اجتماعی دانشگاه منصوب شدند. همچنین دکتر کریمی با اشاره به توانایی‌های مدیریتی دکتر باستانی، موفقیت ایشان را در انجام مسئولیت محوله در ایجاد فضای بانشاط فرهنگی جهت رشد متناسب آموزشی و پژوهشی دانشجویان، از خداوند متعال خواستار شدند. پیش از این معاونت دانشجویی و فرهنگی – اجتماعی دانشگاه برعهده دکتر بابک کبودین بود که بدین‌وسیله ریاست دانشگاه نهایت تشکر و قدردانی از زحمات ایشان در طول مدت خدمت ایشان نمودند.

یکشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

انتصاب دکتر علی فروش‌باستانی به معاونت دانشجویی و سرپرستی معاونت فرهنگی - اجتماعی دانشگاه

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان