اخبار و کنفرانس ها

زمان بندی مصاحبه دکتری 97 دانشکده فیزیک

به اطلاع می رساند، مصاحبه حضوری از معرفی شدگان آزمون دکتری ‌سال 97 دانشکده فیزیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان مطابق جدول زمانی پیوست برگزار خواهد شد .

یکشنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

زمان بندی مصاحبه دکتری 97 دانشکده فیزیک

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان