اخبار و کنفرانس ها

انتصاب دکتر رشید زارع نهندی به معاونت اداری- مالی و آموزشی- پژوهشی دانشگاه

طی حکمی از طرف دکتر بابک کریمی، رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دکتر رشید زارع نهندی به سمت معاونت اداری- مالی و آموزشی- پژوهشی دانشگاه منصوب شدند. همچنین دکتر کریمی با اشاره به توانایی‌های مدیریتی دکتر زارع نهندی، موفقیت ایشان را در انجام مسئولیت محوله، از خداوند متعال خواستار شدند. پیش از این معاونت اداری- مالی و آموزشی- پژوهشی دانشگاه برعهده دکتر حسین فضلی بود که بدین‌وسیله ریاست دانشگاه از زحمات ایشان در طول مدت خدمت، نهایت تشکر و قدردانی نمودند.

یکشنبه، ۸ مهر ۱۳۹۷

انتصاب دکتر رشید زارع نهندی به معاونت اداری- مالی و آموزشی- پژوهشی دانشگاه

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان