اخبار و کنفرانس ها

ارتقا مرتبه علمی

طی مصوبه جلسه مورخ 1400/06/29 هیات ممیزه دانشگاه، دکتر سید خلیل متقی (عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین) و دکتر زهرا محمدنیا  (عضو هیات علمی دانشکده شیمی) از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند. 


ریاست و اعضای دانشگاه، ارتقاء مرتبه علمی ایشان را تبریک گفته و آرزوی توفیق روز افزون دارند.

چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

ارتقا مرتبه علمی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان