اخبار و کنفرانس ها

برندگان ششمین دوره جایزه ثبوتی-خواجه‌پور در سال ۱۳۹۹ اعلام شدند

هیات امنای جایزه ثبوتی-خواجه‌پور برندگان ششمین دوره این جایزه در رشته‌های علوم زمین، ریاضی و فیزیک در سال ۱۳۹۹ را انتخاب کرد.

دکتر مهدی زارعی از دانشگاه شیراز برنده جایزه علوم زمین، به خاطر تحقیقات ارزنده‌شان در هیدروژئولوژی و کارستی‌شدگی گنبدهای نمکی و تاثیرات ساختارهای نمکی بر منابع آب انتخاب شدند.

دکتر داوود میرزایی از دانشگاه اصفهان برنده جایزه ریاضی، به خاطر پژوهش‌های اثرگذار در حل عددی معادلات دیفرانسیل و ایجاد چارچوب نظری عمیق در کاربردهای توابع پایه‌ای شعاعی در حوزه‌های علوم و مهندسی انتخاب شدند.

دکتر یاسر عبدی از دانشگاه تهران و دکتر حمیدرضا افشار از دانشگاه فردوسی مشهد مشترکا برنده جایزه فیزیک شدند. انتخاب دکتر عبدی به خاطر مطالعات نظری و آزمایشگاهی ایشان در فیزیک ماده چگال، به‌ویژه در طراحی و ساخت ادوات الکترونیک بر پایه مواد دوبعدی بود. دکتر افشار به خاطر پژوهش‌های ارزنده در فیزیک سیاه‌چاله‌ها و میکروحالت‌های آنها و نیز گرانش سه‌بعدی شایسته جایزه دانسته شدند.

جایزه‌‌ی علمی ثبوتی-خواجه‌پور، همزمان با بیستمین سال تاسیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه‌ی زنجان به پاس کوشش‌های بنیان‌گذاران آن استاد یوسف ثبوتی و استاد محمد‌رضا خواجه‌پور توسط گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاه بنیان نهاده ‌شد. این جایزه به دانشمندان جوان کشور که کارهای پژوهشی برجسته در رشته‌های علوم‌پایه (ریاضی، فیزیک، شیمی، علوم زمین، علوم زیستی و علوم کامپیوتر) انجام داده باشند، اعطا می‌شود.

چهارشنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۰

برندگان ششمین دوره جایزه ثبوتی-خواجه‌پور در سال ۱۳۹۹ اعلام شدند

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان