اخبار و کنفرانس ها

کارشناس دانشکده فیزیک دانشگاه موفق شد در مسابقات ورزشی کارکنان استان زنجان، رتبه سوم را کسب کند

خانم مسعوده عابدی کارشناس دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، موفق شد در مسابقات ورزشی کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان زنجان، در بخش آمادگی جسمانی رتبه سوم را به‌دست آورد.

بخش آمادگی جسمانی این دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت که روز شنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰ در سالن دوومیدانی ایپکچی ﺑﺮﮔﺰار شد، دارای بخش‌های ترکیبی درازنشست، پرش از روی موانع، جابجایی وزنه، عبور از زیر مانع، آزمون تی چابکی و دو استقامت دور زمین ورزشی می‌باشد. خانم مسعوده عابدی با ثبت زمان مجموع ۱۰۰ ثانیه، موفق شدند رتبه سوم آمادگی جسمانی این دوره از مسابقات را کسب کند. 

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، کسب این موفقیت را به همه ورزشکاران دانشگاه علی‌الخصوص ایشان، تبریک و تهنیت می‌گوید.

شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۰

کارشناس دانشکده فیزیک دانشگاه موفق شد در مسابقات ورزشی کارکنان استان زنجان، رتبه سوم را کسب کند

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان