اخبار و کنفرانس ها

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت‌علمی

طی مصوبه جلسه مورخ ۲ اسفندماه ۱۴۰۰ هیات ممیزه دانشگاه، اعضای هیأت‌علمی به شرح زیر ارتقاء مرتبه علمی یافتند:

- دکتر علیرضا ولی‌زاده (عضو هیات علمی دانشکده فیزیک) ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی

- دکتر بهنام خسروی (عضو هیات علمی دانشکده ریاضی) ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری

- دکتر سید احسان ندائی اسکویی (عضو هیات علمی دانشکده فیزیک) ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری

- دکتر مانیا ملکی (عضو هیات علمی دانشکده فیزیک) ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری

ریاست و اعضای دانشگاه، ضمن تبریک ارتقاء مرتبه، برای ایشان آرزوی توفیقات روز افزون دارند.

چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۴۰۰

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت‌علمی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان