اخبار و کنفرانس ها

دکتر سید احسان ندائی اسکویی به سمت سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه منصوب شد

دکتر بابک کریمی، رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، طی حکمی، دکتر سید احسان ندائی اسکویی را به سمت سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان منصوب کرده و آرزوی موفقیت در انجام امور محوله را داشتند. همچنین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از زحمات مهندس مجتبی شهیدی رئیس پیشین پارک علم و فناوری دانشگاه، تشکر و قدردانی نمودند.

شنبه، ۲۱ اسفند ۱۴۰۰

دکتر سید احسان ندائی اسکویی به سمت سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه منصوب شد

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان