اخبار و کنفرانس ها

نقدی بر کتاب "نسبیت: خاص و عام" دکتر یوسف ثبوتی

عنوان کتاب جدید دکتر یوسف ثبوتی "نسبیت: خاص و عام" است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مشخصات کتاب و بخش‌هایی از مقدمه را می‌توانید به لینک خبرگزاری کتاب ایران مراجعه نمائید. دکتر یاسمن فرزان، عضو هیات علمی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و محقق مرکز بین‌المللی فیزیک نظری ایتالیا، نقدی برای کتاب دکتر یوسف ثبوتی نوشته‌اند.

شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

نقدی بر کتاب "نسبیت: خاص و عام" دکتر یوسف ثبوتی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان