اخبار و کنفرانس ها

زمان‌بندی و مدارک مورد نیاز مصاحبه دکتری ‌سال ۱۴۰۱

معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت آزمون نیمه ‌متمرکز دکتری ‌سال ۱۴۰۱ به دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان می‌توانند زمان‌بندی دقیق، اطلاعات تکمیلی و مدارک مورد نیاز در این خصوص را از اینجا دریافت کنند.

** زمان مصاحبه دکتری دانشکده علوم زمین به ۷ و ۸ تیر ماه ۱۴۰۱ تغییر یافت.

** زمان مصاحبه دکتری دانشکده ریاضی : ۱۴ و ۱۵ و ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۱

دوشنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۱

فایل های پیوست شده

زمان‌بندی و مدارک مورد نیاز مصاحبه دکتری ‌سال ۱۴۰۱

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان