اخبار و کنفرانس ها

زمین والیبال ماسه‌ای دانشگاه در ضلع شمالی سالن ورزشی افتتاح شد

روز دوشنبه 30 خرداد 1401 زمین والیبال ماسه‌ای در ضلع شمالی سالن ورزشی دانشگاه افتتاح شد. در این مراسم که با حضور نمایندگان سازمان ورزش و جوانان استان زنجان، در محل زمین والیبال ماسه‌ای برگزار شد، دکتر بابک کریمی، رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دکتر ابوالفضل رضایی را به عنوان مدیر امور تربیت بدنی دانشگاه معرفی کردند و از زحمات دکتر علیرضا ولی‌زاده مدیر پیشین امور تربیت بدنی، تشکر و قدردانی نمودند. همچنین یک بازی نمادین والیبال ماسه‌ای با حضور دکتر کریمی و تنی چند از دانشجویان نیز در این زمین انجام گرفت.

دوشنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

زمین والیبال ماسه‌ای دانشگاه در ضلع شمالی سالن ورزشی افتتاح شد
زمین والیبال ماسه‌ای دانشگاه در ضلع شمالی سالن ورزشی افتتاح شد
زمین والیبال ماسه‌ای دانشگاه در ضلع شمالی سالن ورزشی افتتاح شد

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان