اخبار و کنفرانس ها

ارتقاء مرتبه علمی

طی مصوبه جلسه مورخ  ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ هیات ممیزه دانشگاه، اعضای هیأت‌علمی به شرح زیر ارتقاء مرتبه علمی یافتند:

- دکتر ابوالفضل رضائی (عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین) ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری

- دکتر زهرا موسوی (عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین) ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری

- دکتر زهره معصومی (عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین) ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری

- دکتر عباس نصر اله نژاد (عضو هیات علمی دانشکده ریاضی) ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری

- دکتر رشید زارع نهندی (عضو هیات علمی دانشکده ریاضی) ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی

 

ریاست و اعضای دانشگاه، ضمن تبریک ارتقاء مرتبه، برای ایشان آرزوی توفیقات روز افزون دارند.

شنبه، ۱۸ تیر ۱۴۰۱

ارتقاء مرتبه علمی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان