اخبار و کنفرانس ها

سمینار محاسبات کوانتومی و پردازنده های نسل آینده

همزمان با روز برگزاری مراسم جایزه ثبوتی-خواجه پور و اعطای جایزه به تاثیرگذارترین محقق جوانی ایرانی در حوزه علوم کامپیوتر، سمینار یک روزه ای با سخنرانی اساتید بزرگوار در زمینه محاسبات کوانتومی و پردازنده های نسل آینده برگزار می شود. این سمینار روز چهارشنبه مورخ 23 آبان ماه 1397 در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار می شود. در این سمینار آقای دکتر علی رضاخانی (دانشگاه صنعتی شریف)، آقای دکتر محمد عشقی (دانشگاه شهید بهشتی) و آقای دکترسلمان ابوالفتح بیگی (IPM) سخنرانی می کنند.

دوشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۷

سمینار محاسبات کوانتومی و پردازنده های نسل آینده

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان