اخبار و کنفرانس ها

رئیس دانشگاه با معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دیدار کردند

در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱، دکتر بابک کریمی با دکتر علی خطیبی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دیدار کردند. این دیدار که در سازمان برنامه و بودجه کشور روز ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱ صورت گرفت، دکتر بابک کریمی، در زمینه پیگیری منابع مالی و تخصیص آن به دانشگاه از طریق معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه، مساعدت‌های خوبی را برای ترمیم کسری تخصیص بودجه سال ۱۴۰۱ دریافت کردند. 

یکشنبه، ۱۳ فروردین ۱۴۰۲

رئیس دانشگاه با معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دیدار کردند
رئیس دانشگاه با معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دیدار کردند

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان