اخبار و کنفرانس ها

استاندار زنجان و هیات همراه از پارک علم و فناوری دانشگاه بازدید کردند

روز شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۲، آقای دکتر محسن افشارچی، استاندار زنجان، آقای دکتر حسین محمدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و هیات همراه، از پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بازدید کردند. ایشان ضمن بازدید از توانمندی‌های واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه، طی نشستی تخصصی با دکتر بابک کریمی،‌ رئیس دانشگاه، دکتر احسان ندایی اسکوئی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه و دکتر عباسعلی زمانی،‌ رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان به بحث و تبادل نظر پرداختند و در جریان فعالیت‌ها و توانمندی های این مجموعه قرار گرفتند. همچنین در این جلسه به افزایش هم افزایی میان پارک‌های استان و دانشگاه نیز تاکید شد.

دوشنبه، ۱۲ تیر ۱۴۰۲

استاندار زنجان و هیات همراه از پارک علم و فناوری دانشگاه بازدید کردند

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان