اخبار و کنفرانس ها

برگزاری مسابقه برنامه نویسی ICPC-ACM انتخابی مسابقات منطقه ای غرب آسیا

مسابقات برنامه نویسی بین المللی دانشجویی ACM یکی از مهم ترین و معتبر ترین مسابقات برنامه نویسی در دنیاست. گروه ACM دانشکده علوم کامپیوتر و فن آوری اطلاعات دانشگاه، امسال مسابقه انتخابی برای شرکت در مسابقات منطقه ای غرب آسیا را روز سه شنبه ۱۳ آذرماه ۹۷ با مدیریت خانم دکتر نریمانی برگزار کرد. در این مسابقه تیم هایی از دانشکده علوم رایانه و فن آوری اطلاعات و همچنین تیمی از دانشکده فیزیک شرکت داشتند که در نهایت تیم _team0 از ورودی های ۹۷ کارشناسی فن آوری اطلاعات موفق به حل بیشترین سوال شدند. برای همگی این دانشجویان فعال آرزوی موفقیت داریم.

سه شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۷

برگزاری مسابقه برنامه نویسی ICPC-ACM  انتخابی مسابقات منطقه ای غرب آسیا

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان