اخبار و کنفرانس ها

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت‌علمی

طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴  تیرماه ۱۴۰۲ هیات ممیزه دانشگاه، اعضای هیأت‌علمی به شرح زیر ارتقاء مرتبه علمی یافتند:

- دکتر آرش قربانعلی زاده (عضو هیات علمی دانشکده ریاضی) ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری

- دکتر محمدحسین علیزاده (عضو هیات علمی دانشکده ریاضی) ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری

- دکتر علی طاهرخانی (عضو هیات علمی دانشکده ریاضی) ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری

- دکتر فضل ا.. سلیمانی (عضو هیات علمی دانشکده ریاضی) ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری

ریاست و اعضای دانشگاه، ضمن تبریک ارتقاء مرتبه، برای ایشان آرزوی توفیقات روز افزون دارند.

سه شنبه، ۱۳ تیر ۱۴۰۲

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت‌علمی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان