اخبار و کنفرانس ها

جایزه طرح دکتر کاظمی آشتیانی به عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان اعطا شد

جایزه طرح دکتر کاظمی آشتیانی به دکتر محمد مسعودی عضو هیات علمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان اعطا شد. دکتر محمد مسعودی از بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به عنوان عضو هیات علمی، پس از طی فرایند جذب، همکاری خود را با دانشکده علوم زیستی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، آغاز کرده است.

طرح شناسایی و حمایت از فعالیت‌های استادیاران جوان با عنوان طرح دکتر کاظمی آشتیانی از مجموعه طرح‌های بنیادملی نخبگان است. این جایزه به پژوهشگران و استادیاران جوان برگزیده به منظور ارتقای توانمندی‌ها، اعتبار حمایت از مسئولیت‌های اجتماعی، حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و تجهیزات، در راستای حل چالش‌ها و مسائل علمی پژوهشی جامعه اعطا می‌شود.

مدیریت دانشگاه کسب این موفقیت را به تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه به ویژه دکتر محمد مسعودی تبریک گفته و برای ایشان، آرزوی موفقیت بیشتر در تمامی عرصه‌های علم و دانش دارد.

سه شنبه، ۲۰ تیر ۱۴۰۲

جایزه طرح دکتر کاظمی آشتیانی به عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان اعطا شد
جایزه طرح دکتر کاظمی آشتیانی به عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان اعطا شد

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان