اخبار و کنفرانس ها

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان مجوز صدور تاییدیه تحصیلی و امضای دانشنامه را دریافت کرد

با موافقت وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، مجوز صدور تاییدیه تحصیلی و امضای دانشنامه را دریافت کرد.

با پیگیری‌های مستقیم و مجدانه ریاست محترم دانشگاه، مجوز تفویض امضای مقام عالی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه تاییدیه کد صحت مدرک تحصیلی به دانشگاه اعطا شد. لازم به ذکر است دانشگاه‌های اندکی در میان دانشگاه‌های کشور، مجوز تاییدیه تحصیلی و امضای دانشنامه‌ را دارند.

این مجوز، پس از بررسی‌های کارشناسان اداره امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان و جلسات بررسی در مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ با نامه شماره ۱۱۵۳۱۹/۱۱ که با موافقت وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری برای دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان صادر گردید. به موجب این مجوز، دانشگاه اختیار صدور انواع تاییدیه‌های تحصیلی و امضای دانشنامه‌های دانشجویان را بر حسب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب سازمان امور دانشجویان را برای مدت آزمایشی یکساله (قابل تمدید تا پنج سال) دارد.

ریاست دانشگاه، ضمن تشکر از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر زلفی‌گل، معاون محترم دانشجویی و رئیس سازمان امور دانشجویان جناب آقای دکتر داداش‌پور و همکاری کارمندان واحد آموزش و تحصیلات تکمیلی، کسب این مجوز را به همه اعضای محترم دانشگاه تبریک می‌گوید.

سه شنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان مجوز صدور تاییدیه تحصیلی و امضای دانشنامه را دریافت کرد

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان