اخبار و کنفرانس ها

رویداد رصد ابرماه شهریور ۱۴۰۲ و سیارات منظومه شمسی در دانشگاه برگزار شد

انجمن نجوم (هلیا) با همکاری خانه علم و امور فرهنگی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، رویداد رصد ابرماه شهریور ۱۴۰۲ و سیارات قابل رویت منظومه شمسی را در هنگام غروب تا نیمه شب چهارشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۲ برگزار کردند.

در این رویداد از دو تلسکوپ تخصصی قابل حمل در محوطه خیابان منتج به کتابخانه ترکمان برای رصد عمومی استفاده شد. استقبال بی‌نظیر دانشجویان و مردم شهر زنجان در این رویداد همانند سال‌های گذشته بر اعتبار این برنامه رصدی افزود. در این رویداد، رصد اصلی بر روی ابرماه و رصدهای فرعی برای سیارات منظومه شمسی و دیگر کهکشان‌ها صورت پذیرفت. همچنین آموزش‌های جهت یابی و شناسایی اجرام آسمانی و صورت‌های فلکی برای علاقه‌مندان نیز انجام شد.

چهارشنبه، ۸ شهریور ۱۴۰۲

رویداد رصد ابرماه شهریور ۱۴۰۲ و سیارات منظومه شمسی در دانشگاه برگزار شد
رویداد رصد ابرماه شهریور ۱۴۰۲ و سیارات منظومه شمسی در دانشگاه برگزار شد
رویداد رصد ابرماه شهریور ۱۴۰۲ و سیارات منظومه شمسی در دانشگاه برگزار شد
رویداد رصد ابرماه شهریور ۱۴۰۲ و سیارات منظومه شمسی در دانشگاه برگزار شد

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان