اخبار و کنفرانس ها

محقق پسادکتری دانشکده شیمی موفق به دریافت بورس جورج فورستر بنیاد علمی هومبولدت شد

خانم دکتر زهرا شمسی محقق پسادکتری دانشکده شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان موفق به دریافت بورس جورج فورستر بنیاد علمی هومبولدت شد. ایشان دو دوره به عنوان محقق پسادکتری با حمایت فدراسیون سرآمدان علمی ایران در گروه پژوهشی آقای دکتر حمیدرضا شهسواری مشغول به فعالیت پژوهشی بوده‌اند.

بنیاد الکساندر فون هومبولت یک سازمان غیرانتفاعی آلمانی است که به منظور ایجاد ارتباطات علمی و فرهنگی بین محققان در سراسر جهان و ارتقاء همکاری‌های علمی بین آلمان و دیگر کشورها، از سال ۱۹۵۳ اقامت‌ها و برنامه‌های پژوهشی متعددی را برای دانشمندان و محققان بین‌المللی مانند انواع بورس‌های تحصیلی و پژوهشی، اقامت‌های کوتاه‌مدت پژوهشی و دیگر امور حمایت علمی از پژوهشگران برتر ارائه می‌دهد. بورس جورج فورستر به ویژه برای تقویت پژوهشگران کشورهای در حال توسعه و برای ارتقاء توانمندی محققان در راستای توسعه بیشتر کشورهایشان طراحی شده است.

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان کسب این جایگاه را به جامعه علمی کشور و به ویژه این پژوهشگر پسادکتری دانشگاه تبریک می‌گوید.

شنبه، ۶ آبان ۱۴۰۲

محقق پسادکتری دانشکده شیمی موفق به دریافت بورس جورج فورستر بنیاد علمی هومبولدت شد

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان