اخبار و کنفرانس ها

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت‌علمی


طی مصوبه جلسه مورخ ۲۷  آبان ماه ۱۴۰۲ هیات ممیزه دانشگاه، اعضای هیأت‌علمی به شرح زیر ارتقاء مرتبه علمی یافتند:

- دکتر سعید زکوی (عضو هیات علمی دانشکده شیمی) ارتقاء مرتبه از  دانشیاری به استادی

- دکتر محمدمهدی نجف‌پور (عضو هیات علمی دانشکده شیمی) ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی

- دکتر نجمه اعتمادسعید (عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین) ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری

- دکتر ناهید عظیمی (عضو هیات علمی دانشکده فیزیک) ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری

ریاست و اعضای دانشگاه، ضمن تبریک ارتقاء مرتبه، برای ایشان آرزوی توفیقات روز افزون دارند.

یکشنبه، ۲۸ آبان ۱۴۰۲

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت‌علمی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان