اخبار و کنفرانس ها

دیدار هیات رئیسه دانشگاه از مرکز تحقیقات و توسعه و آموزش شرکت پارس سوئیچ

روز چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲ هیات رئیسه و جمعی از مدیران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از مرکز تحقیقات و توسعه و آموزش شرکت پارس سوئیچ بازدید کردند. در این دیدار بخش‌های مختلفی از این آزمایشگاه‌های تحقیقاتی این مرکز مورد بازدید قرار گرفت. همچنین در جلسه‌ای مشترک با مسئولین شرکت پارس سوئیچ در زمینه ارائه راه‌های همکاری‌ علمی و صنعتی و افزایش همکاری‌ها بین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و مرکز تحقیقات و توسعه و آموزش شرکت پارس سوئیچ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

چهارشنبه، ۲۹ آذر ۱۴۰۲

دیدار هیات رئیسه دانشگاه از مرکز تحقیقات و توسعه و آموزش شرکت پارس سوئیچ

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان