اخبار و کنفرانس ها

دکتر حمید هادی علیجانوند به سمت رئیس دانشکده علوم زیستی دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از طرف دکتر بابک کریمی، رئیس محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دکتر حمید هادی علیجانوند به سمت سرپرست دانشکده علوم زیستی دانشگاه منصوب شد. آقای دکتر کریمی موفقیت ایشان را در انجام مسئولیت محوله از خداوند متعال خواستار شدند. همچنین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در نامه‌ای جداگانه از زحمات خانم دکتر عطیه مهدوی رئیس پیشین دانشکده علوم زیستی، تشکر و قدردانی نمودند.

در حکم دکتر هادی علیجانوند آمده است:

امید است موارد زیر به طور ‌ویژه در دوران مسئولیت مورد توجه قرار گیرد:

·         استفاده بهینه و صرفه‌جویی در کلیه منابع دانشکده و تلاش برای بهبودی مدیریت سبز و قوانین HSE در آزمایشگاه‌ها

·         برنامه‌ریزی برای استفاده توان حداکثری اساتید همکار دانشکده در قالب طرح تعاون دانشگاه ها برای راه اندازی رشته ها و دوره های جدید تحصیلی با نگاه میان رشته ای

·         ارزیابی و بازنگری دائمی دروس، حذف دروس زائد و ارتقای کیفیت و اثربخشی سیلابس‌های دروس در دوره کارشناسی‌ ارشد و دکتری و برنامه‌ریزی برای اثربخشی دروس

·         برنامه‌ریزی مناسب برای ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در دانشکده علوم زیستی در راستای سیاست کلی بین‌المللی‌سازی دانشگاه

·         تلاش برای حفظ آرامش محیط آموزشی برای دانشجویان و ارتقای ارتباط دانشجویان و اساتید

·         ارائه گزارش روند پیشرفت و دستاوردها در هریک از موارد ذکر شده در بازه‌های زمانی مشخص و پیشنهاد راه‌حل‌ها برای رفع چالش‌های پیش‌رو

دوشنبه، ۲ بهمن ۱۴۰۲

دکتر حمید هادی علیجانوند به سمت رئیس دانشکده علوم زیستی دانشگاه منصوب شد

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان