اخبار و کنفرانس ها

مقاله پژوهشی خانم دکتر نسیم گنجی، به عنوان طرح روی جلد مجله معتبر ACS Applied Nano Materials انتخاب و به چاپ رسیده است

مقاله پژوهشی خانم دکتر نسیم گنجی، به دعوت هیئت سردبیری به عنوان طرح روی جلد مجله معتبر ACS Applied Nano Materials از انتشارات انجمن شیمی آمریکا، انتخاب و به چاپ رسیده است. در این کار تحقیقاتی، از کاتالیزگرهای نانوخوشه‌ای روتنیوم که ابعاد کوچکتر از یک نانومتر دارند، به عنوان گونه‌های بسیار فعال تثبیت شده بر روی بستر کربنی مزوحفره منظم با تقارن مکعبی (RuIII@CMK-8)، برای نخستین بار در محیط آب خالص و اتمسفر هوا، در واکنش جفت شدن اکسایشی الکل‌ها و آمین‌ها به ایمین‌ها بهره گرفته شده است.

انتخاب طرح روی جلد مجله از طرف سردبیر، برای برجسته ساختن اهمیت یافته‌های آن مقاله برای خوانندگان مجله و نشان از کیفیت بالای نتایج بدست آمده توسط تیم پژوهشی است. خانم دکتر نسیم گنجی دکتری خود را از گروه پژوهشی آقای دکتر بابک کریمی دریافت کرده و هم اکنون محقق پسادکتری در این گروه هستند.

اعضای دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دستیابی به این موفقیت ارزشمند را به ایشان صمیمانه تبریک می‌گویند و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون دارند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این مقاله، به لینک مجله معتبر ACS Applied Nano Materials مراجعه نمائید.

 

یکشنبه، ۶ اسفند ۱۴۰۲

مقاله پژوهشی خانم دکتر نسیم گنجی، به عنوان طرح روی جلد مجله معتبر ACS Applied Nano Materials انتخاب و به چاپ رسیده است

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان