اخبار و کنفرانس ها

پژوهشگران پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین دانشگاه موفق به دریافت گرنت پژوهشی در زمینه مهندسی‌اقلیم از آکادمی علوم جهان شدند

پژوهشگران پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین به عنوان نخستین تیم در منطقه خاورمیانه موفق به دریافت گرنت پژوهشی در زمینه مهندسی‌اقلیم از اکادمی علوم جهان TWAS شدند. این تیم به رهبری دکتر خلیل کرمی با پیش‌زمینه فیزیک و دینامیک سطوح فوقانی جو زمین و همکاری سید وحید موسوی با پیش‌زمینه اپتیک و مدل‌سازی اقلیم منطقه‌ای به بررسی چگونگی تاثیر احتمالی پروژه‌های مهندسی اقلیم بر اقلیم خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد پرداخت. پروژه حاضر یکی از هشت پروژه‌ای است که از بین نزدیک به هفتاد پروژه تحقیقاتی کشورهای در حال توسعه در سطح دنیا موفق به دریافت گرنت پژوهشی در اين زمینه از آکادمی علوم جهان شده است.
مهندسی‌اقلیم یا مدیریت تابش جوی با هدف کاهش تابش ورودی به زمین، درصدد کاهش آثار گرمایش کره زمین است. مهمترین روش برای بازتاب و در نتیجه کاهش تابش ورودی به جو زمین تزریق مصنوعی هواویزها (ازجمله سولفات) به لایه استراتوسفر جو زمین است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که مهندسی‌اقلیم جایگزین روش‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیست. با این حال تنها روش شناخته شده برای کاهش سریع دمای کره زمین است. بنا بر پیش‌بینی‌ها، درصورتی که روش‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای موثر واقع نشود اين روش می‌تواند بخشی از مشکلات مربوط به گرمایش جهانی را تسکین دهد. باید در نظر داشت که این حوزه از پژوهش‌ها بسیار نوین است و همچنان عدم قطعیت فراوانی درباره نحوه تاثیر احتمالی آن در ابعاد منطقه‌ای مانند تغییر بارش و دما وجود دارد. پژوهشگران پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین برای نخستین بار در منطقه خاورمیانه-شمال آفریقا به بررسی ابعاد منطقه‌ای پروژه های مهندسی‌اقلیم خواهند پرداخت.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک خبر آکادمی علوم جهان و لینک خبر سازمان مدیریت تابش جوی مراجعه نمائید.

یکشنبه، ۹ دی ۱۳۹۷

پژوهشگران پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین دانشگاه موفق به دریافت گرنت پژوهشی در زمینه مهندسی‌اقلیم از آکادمی علوم جهان شدند

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان