اخبار و کنفرانس ها

بورس تحصیلی دوره کارشناسی ارشد فیزیک برای دانشجویان افغانستان

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه با همکاری مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسلام برای تحصیل دانشجویان افغانستان در دوره کارشناسی ارشد فیزیک تعداد محدودی دانشجو با شرایط زیر می پذیرد:
1. متقاضی باید مدرک کارشناسی فیزیک تا شهریور 1398 اخذ کرده باشد.
2. در بین دانشجویان ده درصد برتر دوره خود باشد. خانمها در اولویت هستند.
3. زبان درسی فارسی یا انگلیسی است.
4. دانشجویان پذیرفته شده سالانه 1200 یورو به مدت دو سال به عنوان کمک هرینه زندگی و هر سال یک بلیط هواپیمای کابل - تهران - کابل دریافت می کنند.
متقاضیان با مراجعه به نشانی زیر مدارک کامل خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت 1398 ارسال کنند.

از افراد منتخب در خرداد ماه مصاحبه علمی به عمل می آید.
در صورت داشتن هر سوال با ایمیل زیر تماس بگیرید. mina.zarei@iasbs.ac.ir

شنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

بورس تحصیلی دوره کارشناسی ارشد فیزیک برای دانشجویان افغانستان

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان