Yasaman Nikkhah Bahrami

Yasaman Nikkhah Bahrami

یاسمن نیکخواه‌ بهرامی


دانشکده ریاضی، اتاق ۱۴۸
ynikkhah [at] iasbs.ac.ir

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان