Abdollah Neshat

عبداله نشاط

استادیار

دانشکده شيمی

دانشکده شیمی، اتاق ۲۰۰
a.neshat [at] iasbs.ac.ir

توضیحات

شیمی کمپلکس‌های ان-هتروسیکل کاربنی و یا NHCها تقریباً به یک قرن پیش بازمی‌گردد، هرچند تجزیه و تحلیل دقیق علمی هندسه و خواص شیمیایی آنها در اواسط قرن بیستم آغاز شد. از زمانی که آردنگو و همکاران در سال 1991 تولید NHCهای پایدار و آزاد را معرفی کردند، رنسانسی در زمینه شیمی کاربن رخ داده که منجر به کشف کمپلکس های مهم فلز-کاربن با طیف وسیعی از کاربردها شده است. لیگاندهای NHC پایدار هستند، سنتز نسبتاً آسانی دارند و پیوندهای فلز-NHC نیز قوی میباشد. علاوه بر این، خواص الکترونیکی و فضایی در NHCها به راحتی با اصلاح استخلافها بر روی هترو اتم تنظیم می‌شوند. به دلیل این ویژگی های منحصر به فرد، این ترکیبات در بین شیمیدانان آلی فلزی بسیار محبوب هستند. یکی از پروژه های تحقیقاتی در گروه ما با تهیه انواع جدید لیگاندهای NHC و مطالعه کمپلکس فلزی آنها، به ویژه با فلزات گروه دهم و یازدهم عناصر واسطه مرتبط است. به دانشجویان علاقه مند به این پرونده تحقیقاتی جذاب توصیه می شود برای به دست آوردن تصویر کلی در مورد شیمی NHC به منابع زیر نگاهی بیندازند.

1. https://www.nature.com/articles/nature13384
2. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010854508001203
3. https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cr4006439
4. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.8b00067
5. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.8b00791

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه


گروه بنده به طراحی، سنتز و کاربرد کمپلکس های معدنی و آلی فلزی بر اساس عناصر فلزی واسطه علاقه مند است. اعضای گروه علاوه بر یادگیری اصولی سنتز مولکول‌های آلی و کمپلکس های فلزی، از طیف گسترده‌ای از تکنیک‌های شناسایی از جمله طیف‌سنجی NMR چند هسته‌ای، طیف‌سنجی فرابنفش و مادون قرمز و کریستالوگرافی اشعه ایکس استفاده می‌کنند.

کلید واژه‌ها


شیمی ان-هتروسیکل کاربن ها، شیمی طلا-فسفین، شیمی فلزات گروه ضرب سکه ای با لیگاندهای ان-هتروسیکل کاربنی، اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیس هسته، پراش پرتو اشعه ایکس، کاتالسیت 
دانلود لیست تمام مقالات

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان