Mohammad Amin Sobouti

Mohammad Amin Sobouti

محمدامین ثبوتی


پارک علم و فناوری، اتاق ۲۲۱
m.sobouti [at] iasbs.ac.ir

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان