Davood Azizi

Davood Azizi

داوود عزیزی


دانشکده فیزیک، اتاق ۰۷۰
d.azizi [at] iasbs.ac.ir

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان