دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه
آموزش مجازی
She is talking to her!

آموزش مجازیطراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان